Page header&quickjump links

OGÓLNE WARUNKI UŻYTKOWANIA I SPRZEDAŻY

TOMMY HILFIGER

Złożenie zamówienia oznacza wyrażenie zgody na następujące ogólne warunki.​​​​​​​
I. ZastosowanieII. Warunki użytkowania WitrynyIII. Warunki sprzedażyIV. Postanowienia różne

I. Zakres obowiązywania

​​​​​​​

Niniejszy regulamin („Regulamin”) ma zastosowanie do:

a) wykorzystywania wszelkich informacji, zdjęć, dokumentów lub innych usług przez następujące europejskie sklepy internetowe tommy.com należące do Hilfiger Stores B.V. („Tommy Hilfiger”): nl.tommy.com, uk.tommy.com, it.tommy.com, eu.tommy.com, fr.tommy.com, be.tommy.com, ru.tommy.com, ch.tommy.com, es.tommy.com, de.tommy.com, at.tommy.com, pl.tommy.com oraz ich różne wersje („Witryna internetowa”); oraz

b) zakupu produktów marki Tommy Hilfiger lub Tommy Jeans za pośrednictwem Witryny internetowej.

II. Warunki użytkowania Witryny

1. PRYWATNOŚĆ DANYCH OSOBOWYCH

Wszelkie dane osobowe są traktowane jako poufne, a prawa użytkowników odnośnie do zasadnych obaw są ściśle przestrzegane zgodnie z wymogami prawnymi. Więcej informacji znajduje się w Załączniku 1 do niniejszych Warunków, który obejmuje politykę informację o ochronie prywatności oraz politykę dotyczącą plików cookie.

2. WYŁĄCZENIE Z ODPOWIEDZIALNOŚCI ZEWNĘTRZNYCH ŁĄCZY

Witryna może zawierać łącza do zewnętrznych stron internetowych. Firma Tommy Hilfiger niniejszym wyraźnie oświadcza, że nie ma wpływu na układ oraz treść powiązanych witryn i kategorycznie odcina się od treści wszystkich powiązanych witryn stron trzecich. Firma Tommy Hilfiger nie ponosi odpowiedzialności za użytkowanie lub treść stron internetowych, na których znajdują się łącza do niniejszej strony lub takich, które są z nią powiązane. Polityka prywatności, bezpieczeństwa i plików cookie nie mają zastosowania do żadnej kolekcji oraz przetwarzania danych osobowych użytkowników w witrynach zewnętrznych lub za ich pośrednictwem.

3. INFORMACJE W WITRYNIE

Informacje zawarte w niniejszej Witrynie mają charakter ogólny i nie stanowią porady. Pomimo tego że firma Tommy Hilfiger stworzyła swoją Witrynę z zachowaniem najwyższej staranności, zawarte w niej informacje, teksty, dokumenty, grafiki, filmy, muzyka i/lub inne usługi/informacje mogą zawierać błędy lub być w inny sposób niepoprawne lub niepełne. Firma Tommy Hilfiger nie gwarantuje, że Witryna i/lub informacje są bez błędów, wad, złośliwego oprogramowania i wirusów ani że Witryna i/lub informacje są poprawne, zaktualizowane i dokładne.

Firma Tommy Hilfiger nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wynikające z użytkowania lub niemożności użytkowania Witryny, w tym szkody spowodowane przez złośliwe oprogramowanie, wirusy, lub nieprawidłowe czy niewystarczające informacje lub Witrynę, pod warunkiem że taka szkoda jest wynikiem jakiegokolwiek umyślnego lub rażącego zaniedbania ze strony firmy.

Firma Tommy Hilfiger nie będzie ponadto odpowiedzialna za szkody wynikające z użytkowania (lub niemożności użytkowania) elektronicznych środków komunikacji z niniejszą Witryną, w tym m.in. szkody wywołane przez błędy lub opóźnienia w dostarczaniu komunikatów elektronicznych, przechwycenie lub zmanipulowanie komunikacji elektronicznej przez strony trzecie lub programy komputerowe służące do komunikacji elektronicznej lub przesyłania wirusów.

4. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

Wszelkie marki, logo, nazwy produktów i tytuły używane w Witrynie są znakami towarowymi lub nazwami handlowymi firmy Tommy Hilfiger lub należą do stron trzecich lub posiadaczy nazw handlowych. Niedozwolone jest używanie lub powielanie takich znaków handlowych, logo lub nazw handlowych, gdyż może to stanowić poważne naruszenie praw ich posiadacza.

Wszelkie projekty, teksty, dokumenty, filmy, muzyka i/lub inne usługi znajdujące się w Witrynie oraz ich wybór i układ, a także wszystkie kompilacje oprogramowania, związane z nim kody źródłowe oraz wszelkie pozostałe materiały w Witrynie są chronione prawami autorskimi firmy Tommy Hilfiger i/lub jej dostawców oraz podwykonawców.

Dozwolone jest wyłącznie elektroniczne kopiowanie lub drukowanie wersji papierowej fragmentów Witryny w zakresie niezbędnym do złożenia zamówienia u firmy lub korzystania z Witryny jako pomocy w zakupach. Niedozwolone jest jakiekolwiek inne wykorzystywanie informacji oraz materiałów z niniejszej Witryny, w tym ich powielanie w celach innych niż wskazane powyżej, modyfikacja, rozpowszechnianie lub ponowna publikacja. Jeżeli użytkownicy zdecydują się wykorzystać informacje z niniejszej Witryny, wymagana jest do tego pisemna zgoda firmy.

5. INFORMACJA O OCHRONIE PRYWATNOŚCI ORAZ POLITYKA DOTYCZĄCA PLIKÓW COOKIE. 

Firma Tommy Hilfiger gromadzi i przetwarza dane osobowe użytkowników Witryny, zgodnie z polityką prywatności, bezpieczeństwa oraz plików cookie

6. NIEZAMÓWIONE PROPOZYCJE

W przypadku zamieszczenia w niniejszej Witrynie niezamówionych propozycji i/lub materiałów, bez względu na to, czy zawierają one teksty, obrazy, dźwięki, oprogramowanie, informacje i inne („Materiały”) lub wysyłania ich do firmy Tommy Hilfiger drogą mailową lub w inny sposób, będzie ona uprawniona do bezpłatnego użytkowania, kopiowania i/lub wykorzystania komercyjnego tych Materiałów w jak najszerszym zakresie oraz nie będzie zobowiązana do zachowania poufności w odniesieniu do tych Materiałów.

Użytkownicy niniejszym powinni zwolnić i zabezpieczyć firmę Tommy Hilfiger przed jakimikolwiek działaniami, roszczeniami i zobowiązaniami, doznanymi, zaciągniętymi lub poniesionymi przez firmę w wyniku wykorzystania i/lub eksploatacji Materiałów naruszających prawo (odnośnie do własności intelektualnej) stron trzecich lub sprzecznych z prawami stron trzecich.

III. Warunki sprzedaży

1. UPRAWNIENIA I ZAMAWIANIE

Możesz złożyć zamówienie jako zarejestrowany użytkownik lub jako gość. 

Do złożenia zamówienia potrzebny będzie adres e-mail. Niezbędnym może być także ustawienie przeglądarki w taki sposób, aby akceptowała zarówno pliki cookies jak i okienka pop-up, celem skorzystania ze wszystkich funkcji Strony internetowej, które obejmują dodawanie produktów do koszyka i potwierdzenie Twojego zamówienia. 

Zamawianie. Produkty oferowane na Stronie internetowej stanowią ofertę zakupu produktów od Hilfiger Stores B.V. ("Tommy Hilfiger") na podstawie danych podanych na Stronie internetowej. 

Wszystkie podane ceny są kwotami PLN i zawierają podatek VAT. Zamówienia i dostawy są możliwe tylko na terenie Polski. Jeśli Tommy Hilfiger nie będzie w stanie zrealizować zamówienia, Tommy Hilfiger poinformuje Cię o tym tak szybko, jak to możliwe. Zamówienia są przyjmowane tylko w ilościach typowych dla gospodarstw domowych. Aby uzyskać więcej informacji na temat zamowień, przejdź do sekcji Zamówienia

Po złożeniu zamówienia wyślemy Ci wiadomość e-mail, potwierdzającą otrzymanie zamówienia (" Potwierdzenie zamówienia"). Nie oznacza to, że przyjęliśmy Twoje zamówienie do realizacji. Nasza akceptacja zamówienia ma miejsce wówczas, gdy produkty zostaną wysłane do Ciebie - wyślemy Ci wiadomość e-mail potwierdzającą, że produkty zostały wysłane ("Potwierdzenie wysyłki"). 

Produkty na stronie mają określone stany magazynowe i są gotowe do wysyłki. Wszystkie rozmiary których nie ma w magazynie, są oznaczone jako niedostępne. W sytuacji gdy klienci zamawiają produkty w tym samym czasie, mogą pojawić się problemy z dostępnością towaru. Gdy nie jesteśmy w stanie wysłać zamówionego produktu, możemy anulować tę część zamówienia i w zależności od wybranej metody płatności, zostanie zwrócona stosowna kwota lub opłata nie zostanie naliczona. Dokładamy wszelkich starań aby nasze stany magazynowe były jak najbardziej dokładne. Okazjonalnie mogą wystąpić błędy. Nasza internetowa kolekcja jest regularnie uzupełniana, dlatego zachęcamy do regularnego odwiedzania naszej Strony internetowej. Alternatywnie, jeśli produkty których szukasz są wyprzedane, możesz sprawdzić dostępność w autoryzowanym salonie marki Tommy Hilfiger, używając naszego Lokalizatora Sklepów

Jeśli złożyłeś zamówienie przez pomyłkę lub chcesz anulować zamówienie przed jego dostarczeniem, natychmiast skontaktuj się z naszym zespołem obsługi klienta Tommy Hilfiger. Tommy Hilfiger dołoży wszelkich starań aby pomóc Ci w każdy możliwy sposób. Ponieważ Tommy Hilfiger zawsze stara się realizować zamówienia jak najszybciej, oznacza to że nie ma zbyt wiele czasu na anulowanie Twojego zamówienia przed jego dostawą (więcej informacji na temat anulowania zamówienia możesz uzyskać w sekcji 6 poniżej). 

Należy pamiętać, że po złożeniu zamówienia nie możemy dokonać ani zaakceptować żadnych zmian (adres, rozmiar, kolor). 

Realizacja wszystkich zamówień na Stronie internetowej zależy od dostępności. Zastrzegamy sobie wyraźne prawo do nieprzyjęcia zamówienia z dowolnego powodu. Zastrzegamy sobie również prawo do anulowania zamówienia za pisemnym powiadomieniem w następujących sytuacjach (nie ograniczających), bez ponoszenia odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody lub koszty inne niż zwrot otrzymanej od Ciebie kwoty, w odniesieniu do zamówienia które anulowaliśmy: 

 • Produkt nie jest dostępny,
 • Twoje informacje rozliczeniowe nie są poprawne lub nie można ich zweryfikować,
 • Twoje zamówienie jest oznaczone przez nasze systemy bezpieczeństwa jako zamówienie nietypowe lub zamówienie podatne na oszustwo,
 • W stosownych przypadkach, jeśli płatność przelewem bankowym nie zostanie otrzymana w ciągu 5 dni roboczych od Potwierdzenia zamówienia,
 • Nie mogliśmy dostarczyć na wskazany przez Ciebie adres,
 • Z powodu okoliczności lub wydarzeń pozostających poza naszą kontrolą. 

2. PŁATNOŚĆ

Sposób płatności

Płatności za produkty można dokonać przy użyciu karty kredytowej (MasterCard, Visa, American Express), aplikacji PayPal, karty upominkowej Tommy Hilfiger (patrz Załącznik 4), przelew bankowy (P24) i w inny sposób akceptowalny w danym kraju. Więcej informacji na temat procesu płatności można znaleźć tutaj.

Maksymalna kwota, jaką można wydać w jednym zamówieniu, różni się w zależności od wybranego sposobu płatności oraz tego, czy klient jest zarejestrowanym użytkownikiem czy gościem. Więcej informacji można znaleźć w tej części

Jeśli klient posiada kod promocyjny, należy wprowadzić go na stronie koszyka zakupów w polu „Kod promocyjny” i kliknąć przycisk „Zatwierdź”. Przed użyciem należy sprawdzić datę ważności kodu promocyjnego. Należy pamiętać, że nie można użyć więcej niż jednego kodu promocyjnego dla tego samego zakupu. Należy pamiętać, że w przypadku użycia kodów promocyjnych na produkty sprzedawane w ramach wyprzedaży całkowita zniżka jest wyższa niż 50% pierwotnej ceny, kod promocyjny może nie obowiązywać. Każdy kod promocyjny jest ważny tylko jeden raz, o ile nie zaznaczono inaczej.

Sprawdzanie danych osobowych

Podczas płatności firma Tommy Hilfiger może wykonać weryfikację zdolności kredytowej. Na podstawie jej wyników firma może zmienić, zmodyfikować lub odrzucić zamówienie i/lub wybrany sposób płatności. W większości przypadków firma Tommy Hilfiger zaproponuje możliwość wyboru innego sposobu płatności. Zespół obsługi klienta nie zostanie poinformowany o wynikach weryfikacji zdolności kredytowej.

Cena całkowita

Cena całkowita wyświetlona na ekranie końcowym płatności obejmuje podatek oraz koszty wysyłki. Cena ta będzie zachowana w Potwierdzeniu zamówienia. W przypadku płatności kartą kredytową cena całkowita za całe zamówienie będzie przedstawiona na wyciągu bankowym.

Zmiany cenObowiązują ceny produktów przedstawione w Witrynie. Mogą one okresowo ulegać zmianie, jednak nie wpłynie to na żadne potwierdzone zamówienie.

3. DOSTAWA

Z reguły czas dostawy wynosi od 2 do 5 dni roboczych liczonych od wysyłki zamówienia. Więcej szczegółów można znaleźć w części dotyczącej dostawy.

Jeśli dokonano zakupu przekraczającego próg stosowany w danym kraju dostawy, klient otrzyma opcję darmowej „standardowej dostawy” lub przecenionej „ekspresowej dostawy”. Więcej szczegółów można znaleźć w części dotyczącej opcji dostawy.

Jeśli dostarczone produkty posiadają widoczne wady materiału lub produkcyjne, w tym uszkodzenia spowodowane transportem, należy niezwłocznie poinformować o tym firmę drogą mailową lub telefoniczną. W przeciwnym razie nie ma to wpływu na prawa klienta.

4. ZASTRZEŻENIE WŁASNOŚCI

Produkty pozostają własnością firmy Tommy Hilfiger aż do chwili dokonania pełnej płatności.

5. ZWROTY I ANULOWANIE ZAMÓWIEŃ

Zwroty wadliwych produktów

Dostarczone produkty, które są wadliwe lub niezgodne z zamówieniem, można zwrócić. Można to zrobić w ciągu 2 tygodni od wykrycia wady. Jeśli dana reklamacja jest uzasadniona, cena zakupu oraz koszty wysyłki zostaną zwrócone. Praktyczne informacje dotyczące sposobu zwrotu można znaleźć poniżej lub w części związanej ze zwrotami.

Skorzystanie z prawa do zwrotu (odstąpienia od zamówienia)Wszelkie produkty zakupione za pośrednictwem niniejszej Witryny można zwrócić na własne ryzyko w następującym terminie: w ciągu 60 dni od dnia, w którym produkt(y) znalazł(y) się w posiadaniu klienta (lub w posiadaniu strony trzeciej innej niż przewoźnik oraz wskazanej przez klienta), należy (i) poinformować firmę o zwrocie produktu/-ów na podstawie poniższych wytycznych; oraz (ii) dokonać fizycznego zwrotu produktu/-ów do firmy. W przypadku zwrotu produktu/-ów dokonywanego drogą pocztową, produkt(y) uznaje się za zwrócony/-e na czas, jeśli zostanie/zostaną doręczony/-e na poczcie lub przewoźnikowi w wyżej wymienionym terminie 60 dni.

Jeżeli odstąpią Państwo od zamówienia, zwrócimy wszystkie płatności otrzymane od Państwa, w tym koszty przesyłki standardowej i opłaty administracyjne (jeżeli ma to zastosowanie) bez zbędnej zwłoki, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o decyzji dotyczącej zwrotu produktów. Możemy jednak wstrzymać zwrot kosztów do momentu otrzymania zwrotu produktów albo do momentu przedstawienia przez Państwa dowodów wysyłki produktów, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej. Następujące produkty: bieliznę, stroje kąpielowe i produkty do makijażu dostarczane w oryginalnie zapieczętowanym opakowaniu można zwracać wyłącznie w oryginalnie zapieczętowanym opakowaniu.

Należy pamiętać, że produktów zakupionych online nie można zwracać do sklepów Tommy Hilfiger w najbliższej okolicy i odwrotnie. W celu zagwarantowania jak najszybszego zwrotu należy upewnić się, że w jednej paczce nie znajdują się zwroty z wielu zamówień.

Zwrócone produkty muszą zostać odesłane w takim samym stanie, w jakim zostały wysłane oraz muszą posiadać oryginalną etykietę. Firma nie przyjmie produktów używanych oraz upranych ani nie zwróci za nie kosztów. Jeśli produkty uległy pogorszeniu na skutek szerszego użytkowania, firma zastrzega sobie prawo do odesłania produktów z powrotem do nabywcy.

Ponadto należy pamiętać o istnieniu prawnej gwarancji zgodności w odniesieniu do produktów na podstawie ustępu 13 Ustawy o sprzedaży towarów z 1979 r.

Jak skorzystać z przysługującego Państwu prawa do odstąpienia od umowy?

Aby skorzystać z przysługującego Państwu prawa do odstąpienia od umowy, należy poinformować nas w drodze wyraźnego oświadczenia o decyzji o skorzystaniu z prawa do odstąpienia od umowy. Przykładowo można poinformować nas w następujący sposób:
(a) skorzystać z internetowego formularza odstąpienia od umowy dostępnego pod adresem; lub
(b) wypełnić drukowany wzorcowy formularz odstąpienia od umowy obowiązujący w UE, korzystając z łącza lub formularza, które dostarczyliśmy wraz z produktami lub Potwierdzeniem zamówienia; lub
(c) wysłać wiadomość e-mail na adres contact.nl@service.tommy.com. Należy podać imię i nazwisko, adres zamieszkania, dane zamówienia oraz, o ile to możliwe, numer telefonu i adres e-mail.   

Zasady zwrotu

W przypadku zamiaru zwrotu produktów potwierdzenie zamówienia i/lub każda dostawa będzie zawierać (i) informacje dotyczące zwrotu w formie Załącznika 2 do niniejszych Warunków, (ii) łącze do wzoru formularza zwrotu online lub w formie wydruku w postaci Załącznika 3 do niniejszych Warunków oraz (iii) etykietę zwrotu. Aby zapewnić klientom lepszą obsługę, prosimy o wypełnienie w całości formularzy zwrotu. Należy koniecznie podać przyczynę zwrotu każdego produktu. Proszę nakleić etykietę zwrotu na pudełku, a w przypadku wykorzystania pudła wysłanego przez firmę należy upewnić się, że etykieta zwrotu zakrywa oryginalną etykietę użytą przy wysyłce paczki. Zwrotem zajmie się przewoźnik wymieniony w formularzu zwrotu. Należy uważnie zapoznać się z informacjami dotyczącymi zwrotu.

Brak wymiany

Firma Tommy Hilfiger nie prowadzi wymiany towarów. Można oczywiście zwrócić produkt, który nie spełnia wymagań, za który zostanie dokonany zwrot płatności. W przypadku chęci zakupu kolejnego produktu, koloru lub rozmiaru, należy złożyć nowe zamówienie.

Zwrot pieniędzy

Po sprawdzeniu zwróconych produktów w magazynie firmy drogą mailową zostanie wysłane powiadomienie z informacją o dokonaniu zwrotu kosztów. Zwrot kosztów zostanie dokonany bez zbędnej zwłoki na tę samą kartę lub konto użyte do złożenia zamówienia. Więcej informacji można znaleźć w Załączniku 2.

Zwrot kosztów pojawi się na wyciągu bankowym w ciągu 8-10 dni roboczych. Okres czasu zależy wyłącznie od polityki wystawcy karty klienta. Status zwrotu kosztów można zawsze sprawdzić na swoim koncie online lub kontaktując się z wystawcą karty.

Aby otrzymać całkowity zwrot kosztów, należy odesłać zwracane produkty w takim samym stanie, w jakim je otrzymano: zwracane produkty muszą być kompletne, nieużywane, nieprane, a wszystkie etykiety produktu oraz metki muszą być w nienaruszonym stanie.

6. OFERTY PROMOCYJNE

Dla jednego klienta na jedno zamówienie jest przyznawana jedna oferta promocyjna (kod rabatowy) od firmy Tommy Hilfiger. Łączenie kodów promocyjnych nie jest możliwe.

IV. Postanowienia różne

1. DANE KONTAKTOWE

Hilfiger Stores B.V.
Stadhouderskade 6
1054 ES AMSTERDAM
The Netherlands

Telefon: 00800 – 86669445* pn.–pt. 09.30 - 18.00
*Numer bezpłatny
E-mail: service@pl.tommy.com

2. ZMIANY NINIEJSZYCH OGÓLNYCH WARUNKÓW

W przypadku gdy firma Tommy Hilfiger zdecyduje się zmienić niniejsze ogólne warunki, zostaną one umieszczone w Witrynie. Zaleca się regularne sprawdzanie, czy ogólne warunki uległy zmianie. Niniejsze warunki zostały ostatnio zmienione w marcu 2016 r.

3. OBOWIĄZUJĄCE PRAWO I JURYSDYKCJA

Dla niniejszych ogólnych warunków obowiązuje prawo Holandii, z wyjątkiem Konwencji wiedeńskiej o międzynarodowej sprzedaży towarów. Sąd właściwy z siedzibą w Amsterdamie (Holandia) posiada wyłączną jurysdykcję w rozstrzyganiu wszelkich sporów, które mogą powstać w związku z niniejszymi ogólnymi warunkami, bez uszczerbku dla prawa do odwołania się do Sądu Najwyższego.

Załącznik 1

Polityka Prywatności Tommy Hilfiger

(wersja z 28 lutego 2018 r.)
Cześć! Poniżej zamieszczamy Politykę Prywatności naszej firmy. W trakcie wizyty w naszym sklepie, na naszych stronach internetowych lub w trakcie zakupów naszych produktów w sklepie stacjonarnym lub internetowym, przetwarzamy Twoje dane osobowe. W niniejszej Polityce Prywatności wyjaśniamy, jakie dane osobowe zbieramy i jak je przetwarzamy. Poruszymy też kilka innych tematów związanych ze sposobem przetwarzania danych osobowych. Niniejsza Polityka Prywatności ma taką samą strukturę jak Twoja interakcja z nami. Dotyczy zarówno konsumentów, jak i małych firm (zwanych łącznie „Klientami"), kupujących naszą odzież i inne przedmioty w sklepach stacjonarnych lub internetowych. Jeśli jesteś małą firmą, niektóre treści zawarte w Polityce Prywatności mogą Cię nie dotyczyć. Należy również pamiętać, że niniejsza Polityka Prywatności może ulec zmianie. Wersja zamieszczona na naszej stronie jest regularnie aktualizowana.

1. KTO JEST ADMINISTRATOREM DANYCH OSOBOWYCH?

Tommy Hilfiger Europe B.V. i Hilfiger Stores B.V. wspólnie ponoszą odpowiedzialność za niniejszą Politykę Prywatności. W niniejszym dokumencie oba powyższe podmioty prawne są określane łącznie jako „my" lub „nas". Można kontaktować się z nami pod adresem podanym na dole niniejszej Polityki Prywatności.

2. JAKIE RODZAJE DANYCH OSOBOWYCH ZBIERAMY?

Zakupy na naszej stronie internetowej lub za pomocą naszej aplikacji

W trakcie zakupów online na jednej z naszych stron internetowych lub za pomocą naszej aplikacji zbieramy dane takie jak: imię i nazwisko klienta, a w przypadku małej firmy - nazwę firmy, pełny adres pocztowy i/lub oddzielny adres do wysyłania faktury, adres e-mail, produkty zamówione i zwrócone, informacje o dostawie i dane do faktury. Zbieramy również dane na temat wykorzystania bonów lub kart podarunkowych. Ponadto, według własnego uznania, możesz podać nam swoją datę urodzenia i numer telefonu. Nie zbieramy informacji związanych z używanym instrumentem płatniczym, np. informacji o karcie kredytowej. Informacje te przetwarzane są wyłącznie przez naszego dostawcę usług płatniczych oraz przez dostawców instrumentów płatniczych i podlegają ścisłym gwarancjom bezpieczeństwa informacji. 

Podczas zakupów masz możliwość założenia konta osobistego Tommy. W takim przypadku prosimy o wyrażenie zgody na otrzymywanie biuletynów i innych (elektronicznych) wiadomości pocztą, e-mailem lub SMS-em. Możesz zalogować się na konto Tommy za pośrednictwem Facebooka, Google+, Instagrama i innych kont w mediach społecznościowych. Jeśli skorzystasz z tej funkcji, pobierzemy podstawowe informacje profilowe z Twojego konta na portalu społecznościowym takie jak: imię i nazwisko oraz adres e-mail. Prosimy pamiętać, że dostawca mediów społecznościowych, za pośrednictwem którego logujesz się na konto Tommy, otrzyma powiadomienie o dostępie do konta. Przetwarzanie informacji dostępowych podlega polityce prywatności danego dostawcy mediów społecznościowych.

Posiadacze kont mają możliwość zarejestrowania się w naszym programie lojalnościowym (MYTOMMY). Jeżeli zarejestrujesz się w programie lojalnościowym otrzymasz osobisty numer konta. Po rejestracji otrzymamy informacje profilowe o Twoim profilu, historię zakupów offline i online (w sklepie, na podstawie osobistego numeru konta), internetową listę życzeń oraz adresy e-mail Twoich znajomych, jeśli zechcesz je nam przekazać, na przykład w związku z promocją typu „powiedz przyjacielowi”. Podany adres e-mail znajomego jest przechowywany na koncie klienta.

Wizyty na naszej stronie internetowej lub korzystanie z naszej aplikacji

W trakcie wizyty na naszych stronach internetowych lub korzystania z naszej aplikacji umieszczamy pliki cookie, piksele i inne narzędzia cyfrowe o podobnej funkcjonalności na Twoim urządzeniu, które pozwalają monitorować Twoje zachowanie. Pliki cookie przekazują dane do naszych narzędzi analitycznych. W zależności od tego, czy odwiedzasz naszą stronę internetową, czy korzystasz z aplikacji, możemy prześledzić, z którego kanału marketingowego zostałeś skierowany  (np. Google AdWords, biuletyn e-mail), jakie strony przeglądałeś, jakie produkty dodałeś do koszyka i które z nich kupiłeś. Otrzymujemy również informacje o korzystaniu z witryny i o działaniach podejmowanych na stronie internetowej, a także o czasie na niej spędzonym. Serwer naszej witryny zbiera również podstawowe informacje związane z żądaniem przesyłanym z przeglądarki klienta podczas odwiedzania witryny. Dane te mogą zawierać informacje o dacie i godzinie ostatniej wizyty, sygnaturę czasową żądania przeglądarki, adres IP, podstawowe informacje nagłówkowe HTTP (takie jak URL odniesienia i user agent - klient użytkownika) oraz poprzedni adres URL żądany przez przeglądarkę klienta. Więcej szczegółowych informacji o plikach cookie, pikselach i innych narzędziach cyfrowych o podobnej funkcjonalności zawiera Polityka Plików Cookies dostępna tutaj.

Interakcje z  chatbotem

W trakcie interakcji z chatbotami (automatycznymi komunikatorami), rejestrujemy odpowiedzi udzielone chatbotom, Twoje interakcje z nimi, i przechowujemy dane związane z używanym przez Ciebie urządzeniem. W zależności od platformy chatbota i pod warunkiem uzyskania Twojej zgody, Twoje dane urządzenia mogą obejmować: adres IP, nazwę użytkownika w mediach społecznościowych, strefę czasową, kraj i lokalizację GPS. Platforma udostępniająca chatbota może również zbierać niektóre z tych danych. Na przykład, jeśli chatbot jest dostępny na Facebooku, ta platforma również gromadzi dane użytkownika.

Wizyty w sklepie

W naszym sklepie, w zależności od tego, czy klient jest konsumentem, czy małą firmą, zbieramy dane takie jak: nazwa firmy, imię i nazwisko, adres i inne istotne dane osobowe, jeśli jest to wymagane w celu spełnienia lokalnych wymogów podatkowych i prawnych. Takie informacje mogą być potrzebne do zwrotu pieniędzy lub wystawienia paragonu fiskalnego (faktury VAT). Dane są gromadzone za pośrednictwem naszego terminalu sprzedaży w sklepie. Jeśli zarejestrujesz się w naszym programie lojalnościowym, połączymy Twoje zakupy w sklepie z kontem, po przekazaniu danych szczegółowych dotyczących karty w programie lojalnościowym (MYTOMMY).

Jeśli pobrałeś naszą aplikację, możemy zbierać dane GPS (tylko pod warunkiem uzyskania Twojej zgody na usługi lokalizacyjne) lub dane pochodzące z korzystania z aplikacji (np. na podstawie korzystania z funkcji skanowania kodów kreskowych). Aplikacja może również posiadać funkcję Beacon (sygnał nawigacyjny wysyłany do pobliskich smartfonów, tabletów i innych urządzeń, zawierający niewiele danych). W przypadku napotkania sygnału nawigacyjnego w jednym z naszych sklepów przy włączonym udostępnianiu lokalizacji oraz połączeniu Bluetooth na urządzeniu mobilnym, sygnał nawigacyjny może aktywować określone funkcje w aplikacji klienta. Aktualnie używana funkcja Beacon dostarcza aktywne powiadomienia w trybie push (np. o dostępnym lokalnie bonie) lub odbiór sygnału Beacon przez aplikację może powiązać wizytę w sklepie z Twoją aktywnością online. 

W naszych sklepach możemy prowadzić śledzenie przez Wi-Fi w celu monitorowania wizyty i ruchów klientów w sklepie. Śledzenie przez Wi-Fi służy również do monitorowania konwersji witryn, np. ile osób oglądających witrynę sklepu wchodzi do środka. Śledzenie przez Wi-Fi korzysta z unikalnego identyfikatora urządzenia, takiego jak adres MAC. Ponieważ otrzymane dane tego rodzaju są konwertowane na inny format, nie możemy prowadzić śledzenia poszczególnych osób. Aktywne śledzenie przez Wi-Fi jest oznaczone odpowiednim logo w naszym sklepie lub w oknie witryny sklepowej.

W trakcie korzystania z bezpłatnego dostępu Wi-Fi do Internetu w naszym sklepie (w sklepach oferujących tę opcję), pobierany jest adres MAC, a także informacje o Twoim zachowaniu podczas przeglądania stron internetowych. Darmowe Wi-Fi jest dostępne tylko po zarejestrowaniu obecności urządzenia mobilnego w naszym sklepie. 

Zgoda na otrzymywanie naszego biuletynu lub informacji promocyjnych lub kliknięcie stosownego linku w wiadomości e-mailowej

Zbieramy Twój adres e-mailowy i/lub numer telefonu komórkowego. Ponadto przechowujemy historię wiadomości e-mailowych i SMS, które Ci wysłaliśmy, a także rejestrujemy, co robisz z tymi wiadomościami.

Uczestnictwo w sezonowych działaniach marketingowych, pobieranie i korzystanie z naszych aplikacji marketingowych

Oprócz naszej zwykłej aplikacji mobilnej możemy udostępniać aplikacje marketingowe, takie jak MyTommy i TommyNow, które mają na celu stworzenie zaangażowania między Tobą a odpowiednią marką PVH. Polityki  Prywatności odpowiednich aplikacji dotyczą danych osobowych zbieranych za pośrednictwem tych aplikacji. To samo dotyczy danych osobowych zbieranych przez nas w ramach sezonowych kampanii marketingowych.

Aktywne przekazywanie informacji o nas lub naszych markach w mediach społecznościowych

Pobieramy kopię informacji o nas lub naszych markach aktywnie udostępnionej w mediach społecznościowych. W tym celu zawarliśmy umowę z osobą trzecią świadczącą usługi monitorowania mediów  społecznościowych. Co oznacza, że jeśli wyślesz tweeta z hashtagiem #TommyHilfiger, zachowamy kopię takiego tweeta. 

3. DZIAŁANIA MARKETINGU CYFROWEGO

Na podstawie historii zakupów w trybie online i offline oraz Twojego zachowania w witrynie, aplikacji i chatbotach, konfigurujemy i prowadzimy osobisty profil marketingu cyfrowego. Możemy również próbować pozyskać dane dotyczące Twojej osoby dopasowując twój profil danych do klientów o podobnym profilu. 

Korzystając z Twojego profilu marketingu cyfrowego i podobnych profilów klientów docieramy do podobnej grupy odbiorców, dzięki czemu przesyłamy Ci tylko te reklamy, które najprawdopodobniej odpowiadają Twoim osobistym preferencjom. Takie działania nazywane są reklamą ukierunkowaną. Im bardziej reklama jest ukierunkowana, tym większa satysfakcja naszego aktualnego (i potencjalnego) klienta. 

Do przygotowania reklamy ukierunkowanej wykorzystujemy Platformę Zarządzania Danymi (Data Management Platform), DMP. DMP to platforma do pozyskania informacji pomocnych do tworzenia odpowiednich, ukierunkowanych reklam. DMP należy do osoby trzeciej i przetwarza dane pochodzące z korzystania przez Ciebie z naszej strony internetowej, aplikacji oraz twoich reakcji na reklamy. Platforma łączy dane generowane przez Twoje zachowania online na naszej stronie internetowej za pomocą identyfikatora online, stworzonego specjalnie w tym celu i dla zapewnienia maksymalnej użyteczności. Identyfikator umożliwia indywidualizację twojego zachowania. 

Chociaż profil DMP istnieje równolegle z Twoim osobistym profilem marketingu cyfrowego,  informacje z DMP przekazujemy do osobistego profilu marketingu cyfrowego i odwrotnie. Możemy dodatkowo uzupełnić i rozszerzyć profil DMP o dane pochodzące z zewnętrznych DMP lub poprzez dodanie informacji pochodzących od dostawców danych. Na przykład, DMP można rozszerzyć o dane pogodowe, co umożliwia wyświetlanie reklam produktów odpowiadających lokalnym warunkom pogodowym. Źródła danych pochodzących od osób drugich i trzecich (2nd i 3rd party data) zmieniają się regularnie. Jeśli chcesz wiedzieć, jakich źródeł danych używamy w DMP w danym momencie, prosimy o przesłanie zapytania na adres e-mailowy podany na końcu Polityki Prywatności. 

Ukierunkowana reklama uzyskana dzięki wykorzystaniu danych w opisany powyżej sposób pozwala wyświetlać konkretne (ukierunkowane) reklamy na Facebooku, w witrynach Google, witrynach internetowych tzw. podmiotów stowarzyszonych i innych lokalizacjach online. Możemy również używać retargetingu (ponownie skierować do Ciebie reklamy) aby wyświetlić Ci ukierunkowaną reklamę na stronie osoby trzeciej, powiązaną z wydarzeniem w naszej witrynie lub aplikacji, przykładowo, o niezakończonym zakupie. Nasze reklamy mogą również spowodować dodanie Twoich danych osobowych do profilów reklamowych, prowadzonych przez osoby trzecie w Twoim imieniu, Facebook, Google i inne podmioty online mogą samodzielnie rejestrować to jak korzystasz z naszych reklam. 

Możesz skierować do nas żądanie usunięcia profilu marketingu cyfrowego, wysyłając nam wiadomość e-mailową na podany poniżej adres kontaktowy. Jednak jest to możliwe tylko jeśli posiadasz konto osobiste.

4. CELE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Twoje dane osobowe są przetwarzane w następujących celach:
a) dla realizacji zamówień, obejmuje to udzielanie odpowiedzi na zapytania drogą telefoniczną, pocztową, e-mailową lub online za pośrednictwem czatu;
b) dla weryfikacji czy Twoje dane osobowe nie są powiązane z nieuprawnionym użyciem karty kredytowej lub z nadmiernym korzystaniem z funkcji charge back karty kredytowej;
c) dla zapewnienia skutecznej reklamy ukierunkowanej. Skuteczna reklama ukierunkowana to reklama optymalnie odpowiadająca (domniemanym) Twoim osobistym preferencjom. Reklama ukierunkowana obejmuje zarówno reklamy online, jak i reklamy zawarte w wiadomościach marketingu bezpośredniego; 
d) jeżeli wyraziłeś zgodę na ich otrzymywanie - wysyłanie wiadomości marketingu bezpośredniego i monitorowanie interakcji w związku z takimi wiadomościami;
e) dla poprawienia funkcjonalności i responsywności naszego chatbota(chatbotów); 
f) dla monitorowania mediów społecznościowych. Prowadzimy monitorowanie mediów społecznościowych, co umożliwia uzyskanie ogólnej opinii o nas i naszych markach oraz poznanie osób opiniotwórczych w Internecie;
g) dla zarządzania członkostwem w naszym programie lojalnościowym;
h) dla tworzenia przyszłych kolekcji artykułów, które spełniają wymagania klienta i innych konsumentów;
i) dla spełnienia zobowiązań prawnych, na przykład naszych obowiązków w zakresie księgowości finansowej; 
j) dla poprawy wygody użytkownika, np. podawania jasnych informacji, wskazówek jak sfinalizować zakup itp.;
k) dla obsługi spersonalizowanych treści (np. na temat produktów, zaleceń dotyczących rozmiaru) na platformach Tommy Hilfiger;  
l) dla zapewnienia wysokiego poziomu usług, tak abyśmy podczas kontaktu z klientami mogli zapewnić obsługę stosownie do ich interakcji z marką;
m) dla umożliwienia technicznego i funkcjonalnego zarządzania naszymi stronami internetowymi i aplikacją (w tym utrzymywania bezpieczeństwa danych), na przykład dzięki identyfikowaniu części stron internetowych o niskich czasach opóźnień;
n) wszystkie powyższe zasady dotyczą również małych firm.

5. JAKIE SĄ NASZE PODSTAWY DO PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH?

Dane są przetwarzane w oparciu o cztery podstawy: (i) wykonanie zawartej między nami umowy sprzedaży jednego lub więcej artykułów, (ii) wykonanie jednego lub więcej naszych zobowiązań prawnych, (iii) zgoda klienta i (iv) nasz prawnie uzasadniony interes. W razie potrzeby powyższe podstawy przetwarzania mogą zostać połączone. W przypadku kiedy prosimy Cię o udzielenie zgody, możesz wycofać swoją zgodę w dowolnym czasie. Nasz prawnie uzasadniony interes oznacza interes w sprzedawaniu większej ilości produktów i zapewnienie, że produkty odpowiadają Twoim potrzebom. Na przykład, weryfikacja czy Twoje dane osobowe nie są związane z nieuprawnionym użyciem lub z nadmiernym korzystaniem z usługi charge back karty kredytowej, ma uniemożliwić dostawę produktu bez otrzymania w zamian płatności. Prowadzimy również monitorowanie mediów  społecznościowych, co umożliwia uzyskanie ogólnej opinii o nas i naszych markach oraz poznanie osób opiniotwórczych w Internecie. 

Konsekwencją niepodania nam danych wymaganych w kontekście zakupów jest niemożliwość finalizacji zakupów.

6. KTO MA DOSTĘP DO TWOICH DANYCH OSOBOWYCH?

Nasi pracownicy mają dostęp do Twoich danych osobowych w wymaganym zakresie, umożliwiającym wykonywanie pracy na rzecz naszej firmy. Ponadto, dostęp do Twoich danych osobowych mają zewnętrzni dostawcy usług, w tym nasz podmiot dominujący (PVH corp.) z siedzibą w Stanach Zjednoczonych. PVH Corp. świadczy dla nas usługi informatyczne, hostingowe, usługi reklamy cyfrowej i inne usługi niezbędne do prowadzenia naszej działalności. Wszystkie osoby trzecie, z którymi współpracujemy, mające dostęp do Twoich danych osobowych, podlegają umowom o przetwarzanie danych, gwarantującym przetwarzanie danych wyłącznie w celach wymienionych powyżej.  

Jeśli obowiązujące prawo wprost tego wymaga, możemy przekazać Twoje dane osobowe organom regulacyjnym, policji, wymiarowi sprawiedliwości, organom skarbowym i innym organom, posiadającym uprawnienia dochodzeniowe zgodnie z obowiązującym prawem. 

7. JAKI JEST OKRES PRZECHOWYWANIA TWOICH DANYCH OSOBOWYCH?

Dane osobowe przechowujemy w okresie Twojej aktywnej interakcji z nami. Za klienta, który nie wykazuje aktywnej interakcji z nami uznaje się klienta, który w okresie kolejnych dwóch (2) lat nie kupił naszego produktu ani nie odwiedzał naszych stron internetowych lub nie korzystał z naszej aplikacji. Po upływie okresu dwóch (2) latach przechowujemy tylko określone dane, które mamy obowiązek przechowywać zgodnie z prawem, np. ewidencje, takie jak ewidencje faktur lub płatności. 

Jeśli wyraziłeś zgodę na otrzymywanie naszych wiadomości marketingu bezpośredniego, będziemy nadal wykorzystywać (przetwarzać) dane potrzebne do przesyłania takich wiadomości, do chwili otrzymania stosownej rezygnacji. 

Jeśli posiadasz konto, zawsze możesz zwrócić się z prośbą o usunięcie konta i jego zawartości. Można to zrobić, wysyłając wiadomość na podany poniżej adres e-mailowy.

8. CZY TWOJE DANE PRZEKAZYAWNE SĄ POZA EOG?

Tak, Twoje dane osobowe mogą być przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Stanów Zjednoczonych, do naszego podmiotu dominującego oraz do jednego lub więcej innych dostawców usług. Przekazywanie danych jest konieczne w celu odwiedzania naszej strony(stron) internetowej, dokonywania zakupów online i dla tworzenia kopii zapasowej danych. Obecnie nasza strona (strony) jest hostowana w Stanach Zjednoczonych. Przekazywanie danych podlega prawnie zatwierdzonemu mechanizmowi adekwatności, w formie klauzul standardowych UE, lub importer danych uzyska certyfikat przewidziany w Traktacie o ochronie prywatności zawartym przez UE i USA. Dzięki temu Twoje dane osobowe będą mieć zapewniony poziom ochrony podobny do ochrony gwarantowanej przez europejskie prawodawstwo w zakresie ochrony danych.

9. TWOJE PRAWA

Masz prawo dostępu do zbieranych i przetwarzanych przez nas danych osobowych, a także możesz żądać od nas poprawienia lub usunięcia swoich danych osobowych lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych lub złożyć sprzeciw wobec ich przetwarzania. Ponadto masz ustawowe prawo do złożenia skargi do właściwego organu ochrony danych.

Możesz wykonywać przysługujące Ci prawa, wysyłając wiadomość na podany poniżej adres e-mailowy. Pragniemy zauważyć, że zobowiązujemy się wyłącznie do wykonywania praw klientów posiadających konto (konto Klubowe). W przypadku innych niezarejestrowanych klientów nie jesteśmy w stanie zweryfikować ich prawa do danych osobowych, objętych takim uprawnieniem. 

Jeśli chcesz zrezygnować z otrzymywania wiadomości marketingu bezpośredniego, może kliknąć link rezygnacji w odpowiedniej wiadomości lub zaznaczyć opcję rezygnacji w ustawieniach konta. Twoje prawa związane z plikami cookie, przedstawiono w Polityce Plików Cookies, dostępnej tutaj

10. NASZE DANE KONTAKTOWE

Hilfiger Stores B.V. i Tommy Hilfiger Europe B.V.
Departament prawny
Stadhouderskade 6
1054 ES Amsterdam
Holandia


W przypadku jakichkolwiek kwestii związanych z niniejszą Polityką Prywatności
e-mail: contact.uk@service.tommy.com
Formularz online: pl.tommy.com/CustomerService-ContactUs
Tel.: 00800 – 86669445


W przypadku jakichkolwiek kwestii związanych z MYTOMMY, prosimy o kontakt z:
Obsługą klienta MYTOMMY
Formularz online: support@mytommy.club
Tel.: 088-588 9100

Załącznik 2

INFORMACJE DOTYCZĄCE ZWROTÓW

Wszelkie produkty zakupione za pośrednictwem Witryny można zwrócić na własne ryzyko bez podania przyczyny w następującym terminie: w ciągu 60 dni od dnia, w którym produkt(y) znalazł(y) się w posiadaniu klienta (lub w posiadaniu strony trzeciej innej niż przewoźnik oraz wskazanej przez klienta), należy (i) poinformować firmę o zwrocie produktu/-ów, korzystając z poniższych wytycznych; oraz (ii) dokonać fizycznego zwrotu produktu/-ów do firmy. W przypadku zwrotu produktu/-ów dokonywanego drogą pocztową, produkt(y) uznaje się za zwrócony/-e na czas, jeśli zostanie/zostaną doręczony/-e na poczcie lub przewoźnikowi w wyżej wymienionym terminie 60 dni.

Aby skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy, należy poinformować firmę o:

Tommy Hilfiger stores

John Hicksstraat 2-4

5928 SJ Venlo NL

 

Telefon: 00800 – 86669445* pn.–pt. 09.30 - 18.00
*Numer bezpłatny

E-mail: contact.pl@service.tommy.com

decyzji odstąpienia od umowy, przesyłając jednoznaczne oświadczenie (np. list wysłany drogą pocztową, faksem lub e-mailem). Można do tego wykorzystać załączony wzór formularza zwrotu (Załącznik 3), który można znaleźć na stronie internetowej, ale nie jest to konieczne.

Aby dotrzymać terminu odstąpienia, wystarczy przesłać zawiadomienie o skorzystaniu z prawa do odstąpienia od umowy przed upływem tego terminu.

Skutki odstąpienia

W przypadku odstąpienia od zamówienia klient otrzyma zwrot wszelkich płatności, w tym kosztów standardowej przesyłki oraz ewentualnie kosztów administracyjnych, bez zbędnej zwłoki, ale w żadnym wypadku nie później niż 14 dni od dnia otrzymania decyzji o zwrocie produktów. Firmie przysługuje jednak prawo do wstrzymania zwrotu płatności do czasu otrzymania z powrotem produktów lub dostarczenia dowodu ich odesłania, zależnie od tego, co nastąpi wcześniej. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, użytych w początkowej transakcji, chyba że użytkownik wyraźnie zgadza się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniesie on żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Koszty dostawy nie zostaną zwrócone w przypadku odstąpienia tylko od części zamówienia.

 

You will return the products or hand them over to us, without undue delay and in any event not later than 14 days from the day on which you communicate your withdrawal from this contract to us. The deadline is met if you send back the products before the period of 14 days has expired.

We will bear the cost of returning the products. You are only liable for any diminished value of the products resulting from the handling other than what is necessary to establish the nature, characteristics and functioning of the products.

Aby uzyskać więcej informacji na temat zwrotu produktów, należy kliknąć tutaj.

Załącznik 3

POLITYKA KART UPOMINKOWYCH

1.1 Karty upominkowe Tommy Hilfiger można kupić w sklepach internetowych Tommy Hilfiger w Europie na stronie www.tommy.com. Karty te mogą być używane wyłącznie online w sklepach internetowych Tommy.com w Europie.

1.2 Karty upominkowe są dostępne w kilku wzorach i można napisać na nich spersonalizowaną wiadomość. Firma Tommy Hilfiger nie bierze odpowiedzialności za treść spersonalizowanej wiadomości i zastrzega sobie prawo do nieuwzględnienia jej, jeśli uzna ją za niewłaściwą.

1.3 Karty upominkowe można kupić na jakąkolwiek kwotę w złotówkach, w tym minimalna wartość wynosi 60 PLN, a maksymalna to 2400 PLN, na następujących stronach: http://de.tommy.com, http://at.tommy.com, http://nl.tommy.com, http://fr.tommy.comhttp://uk.tommy.comhttp://be.tommy.comhttp://it.tommy.com

http://es.tommy.com.

1.4 Karty upominkowe są dostarczane bezpłatnie drogą pocztową. Jeżeli karta upominkowa stanowi część zamówienia razem z innymi produktami firmy Tommy Hilfiger, należy pamiętać, że będzie ona wysłana oddzielnie. Użytkownik zostanie poinformowany o wysyłce karty upominkowej w wiadomości e-mail.

2. WAŻNOŚĆ KART UPOMINKOWYCH

2.1 Karta upominkowa jest ważna wyłącznie na terenie Europy i tylko na okres 24 miesięcy od jej ostatniego użycia (w tym zapytania o saldo). Po wygaśnięciu karty upominkowej pozostałe saldo zostanie anulowane i nie będzie zwrócone ani w formie gotówki ani kartą bankową.

2.2 Karty upominkowej nie można wymienić ani zwrócić w zamian za gotówkę lub spłatę na kartę, z wyjątkiem krajów, w których prawo wymaga wypłacenia za nią gotówki. Odsprzedaż karty upominkowej Tommy Hilfiger osobom trzecim jest zabroniona.

2.3 Karty upominkowe i ich wykorzystanie w sklepach internetowych tommy.com w Europie podlegają ogólnym warunkom zakupu i użytkowania firmy Tommy Hilfiger oraz jej polityce prywatności. Firma Tommy Hilfiger zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszych warunkach bez powiadomienia. Użytkownik oświadcza, że zapoznał się z polityką dotyczącą kart upominkowych firmy Tommy Hilfiger, a także ogólnymi warunkami zakupu i użytkowania w Internecie, dostępnymi tutaj lub w Centrum Obsługi Klienta: 
contact.pl@service.tommy.com

Przez telefon: 00800 – 86669445* pn.–pt. 09.30 - 18.00 

*Numer bezpłatny

3. UŻYCIE KARTY UPOMINKOWEJ

3.1 Karty upominkowej nie można używać do zakupu kolejnej karty.

3.2 Waluty karty upominkowej nie można zmieniać ani wymieniać na inne. Karty upominkowej można używać do zakupu wyłącznie w krajach, w których używa się tej samej waluty karty upominkowej.

3.2 Karty upominkowe można łączyć z innymi ofertami promocyjnymi online firmy Tommy Hilfiger. Na tym etapie można użyć tylko jednej karty upominkowej na zamówienie.

3.3 W razie konieczności w systemach firmy salda karty w euro będą wymieniane na złotówki lub odwrotnie, przy użyciu regularnie aktualizowanego kursu wymiany (www.oanda.com).

3.4 Jedna karta upominkowa może zostać zrealizowana w ramach zamówienia. Aby użyć karty upominkowej, należy:

 • dodać produkt(y) Tommy Hilfiger do koszyka zakupów;
  wybrać opcję „KASA”;
 • na etapie płatności w kasie wybrać opcję „Zapłać kartą upominkową Tommy Hilfiger”;
  wprowadzić wszystkie cyfry umieszczone na odwrocie karty upominkowej;
 • zdrapać folię na odwrocie karty upominkowej, aby odczytać numer PIN, i wprowadzić go w polu zaznaczonym jako „Kod PIN karty upominkowej”;
 • wybrać opcję „Zatwierdź” (dzięki temu będzie można sprawdzić w systemie, czy na karcie upominkowej znajduje się wystarczająca kwota na pokrycie zamówienia);
 • wybrać przycisk „Kontynuuj”, aby przejść do przeglądu zamówienia przed jego złożeniem;
 • płatność zostanie przetworzona dopiero po przejrzeniu szczegółów zamówienia, zaakceptowaniu warunków oraz naciśnięciu przycisku „Złóż zamówienie”.

 

3.5 Całkowita kwota zamówienia zostaje ściągnięta z salda karty upominkowej (co obejmuje cenę produktu/-ów, podatki z tytułu sprzedaży, gdzie stosowne, oraz koszty wysyłki). Po przetworzeniu zamówienia saldo karty upominkowej zostanie zaktualizowane.

3.6 Jeśli wartość zamówienia jest mniejsza niż całkowita wartość karty upominkowej, niewykorzystane saldo pozostanie na karcie upominkowej do przyszłych zamówień przy użyciu tej samej karty upominkowej. Jeśli wartość zamówienia przekracza całkowitą wartość karty upominkowej, użytkownik zostanie poproszony o zapłatę salda zamówienia zakupu przy użyciu innej metody płatności.

3.7 W przypadku podejrzenia oszustwa, błędnie wydanych kart lub innych naruszeń niniejszej polityki kart upominkowych, firma Tommy Hilfiger zastrzega sobie prawo do odmowy, anulowania lub zatrzymania w celu sprawdzenia zamówień opłaconych przy użyciu kart upominkowych.

4. ZWROTY PRODUKTÓW ZAKUPIONYCH PRZY UŻYCIU KARTY UPOMINKOWEJ

4.1 W przypadku zwrotu produktu firmy Tommy Hilfiger (w terminie określonym w politykach sklepu internetowego) zakupionego przy użyciu karty upominkowej, na tę kartę zostanie zwrócona odpowiednia kwota.

4.2. Należy zachować kartę upominkową po złożeniu zamówienia w przypadku zwrotu produktu, gdyż numer karty upominkowej i kod PIN, widoczny na odwrocie karty upominkowej, mogą być znów potrzebne w celu wykorzystania dowolnej kwoty zwrotu.

5. SALDO KARTY UPOMINKOWEJ

5.1 Saldo karty upominkowej można sprawdzić w każdej chwili, klikając tutaj. Saldo karty upominkowej można sprawdzić przy użyciu ważnego numeru karty upominkowej oraz kodu PIN.

5.2 Należy pamiętać, że na tym etapie doładowywanie kart upominkowych jest niemożliwe.

5.3 Więcej informacji na temat kart upominkowych można uzyskać, kontaktując się z firmą pod adresem e-mail: 

contact.pl@service.tommy.com.

6. ZGUBIONE LUB SKRADZIONE KARTY

Firma Tommy Hilfiger nie ponosi odpowiedzialności ani nie zwraca kosztów właścicielowi karty upominkowej w przypadku jej utraty, kradzieży, zniszczenia lub użycia bez zgody właściciela.

Polityka Plików Cookies

Twoje prawa związane z plikami cookie, przedstawiono w Polityce Plików Cookies, dostępnej tutaj.

(© 2018, Hilfiger Stores B.V.)​​​​​​​

Zyskaj 10% zniżki na zakupy

Zapisz się do naszego newslettera, a otrzymasz wyłączny dostęp do naszych przedsprzedaży, zapowiedzi nowych kolekcji i porady od naszych wizażystów.