OGÓLNE WARUNKI UŻYTKOWANIA I SPRZEDAŻY

TOMMY HILFIGER

Złożenie zamówienia oznacza wyrażenie zgody na następujące ogólne warunki.​​​​​​​
I. ZastosowanieII. Warunki użytkowania WitrynyIII. Warunki sprzedażyIV. Postanowienia różne

I. ZASTOSOWANIE

Niniejsze warunki ogólne („Warunki”) dotyczą:


a) wykorzystania wszelkich informacji, zdjęć, dokumentów lub innych usług w poniższych europejskich sklepach tommy.com firmy Tommy Hilfiger pod adresem at.tommy.com, be.tommy.com, ch.tommy.com, cz.tommy.com, de.tommy.com, dk.tommy.com, ee.tommy.com, es.tommy.com, fi.tommy.com, fr.tommy.com, hr.tommy.com, hu.tommy.com, ie.tommy.com, it.tommy.com, lt.tommy.com, lu.tommy.com, lv.tommy.com, nl.tommy.com, pl.tommy.com, pt.tommy.com, ru.tommy.com, se.tommy.com, si.tommy.com, sk.tommy.com, uk.tommy.com i ich różnych wersjach („Witryna”); oraz


b) zakupu produktów marki Tommy Hilfiger lub Tommy Jeans w Witrynie.

II. WARUNKI KORZYSTANIA Z WITRYNY

WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA ŁĄCZA ZEWNĘTRZNE


Witryna może udostępniać łącza do zewnętrznych stron internetowych. Firma Tommy Hilfiger niniejszym oświadcza, że nie ma wpływu na układ ani treść powiązanych stron i wyraźnie dystansuje się od wszystkich treści stron osób trzecich, do których prowadzą łącza. Firma Tommy Hilfiger nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie ani treść stron internetowych, które zawierają łącza do niniejszej strony lub do których łącza znajdują się na niniejszej stronie. Nasza informacja o ochronie prywatności oraz o wykorzystaniu plików cookie nie dotyczy zbierania ani przetwarzania danych osobowych użytkownika na takich zewnętrznych stronach ani za ich pośrednictwem.


INFORMACJE ZNAJDUJĄCE SIĘ W WITRYNIE


Informacje znajdujące się w Witrynie służą wyłącznie celom informacyjnym i nie stanowią porady. Firma Tommy Hilfiger stworzyła swoją Witrynę z zachowaniem staranności, jednak informacje, teksty, dokumenty, grafika, filmy, muzyka lub inne znajdujące się w niej usługi/informacje mogą zawierać błędy lub być w inny sposób niepoprawne lub niekompletne. Firma Tommy Hilfiger nie gwarantuje, że Witryna lub informacje są wolne od błędów, wad, złośliwego oprogramowania i wirusów lub że Witryna lub informacje są poprawne, aktualne i dokładne.


W maksymalnym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo firma Tommy Hilfiger nie ponosi odpowiedzialności za żadne szkody wynikające z wykorzystania lub niemożności wykorzystania Witryny, w tym szkody spowodowane przez złośliwe oprogramowanie, wirusy, bądź niepoprawność lub niekompletność takich informacji lub Witryny, chyba że wzmiankowane szkody wynikają z umyślnego niewłaściwego postępowania lub rażącego zaniedbania ze strony firmy Tommy Hilfiger.


Ponadto firma Tommy Hilfiger nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z wykorzystania (lub niemożności wykorzystania) elektronicznych środków komunikacji z niniejszą Witryną, w tym – w szczególności – szkody spowodowane awarią lub opóźnieniem komunikacji elektronicznej, przechwytywaniem lub manipulowaniem komunikacją elektroniczną przez osoby trzecie lub programy komputerowe wykorzystywane do komunikacji elektronicznej i przesyłania wirusów.


WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA


Wszystkie nazwy marek, logo, nazwy produktów i tytuły wykorzystywane w Witrynie są znakami towarowymi lub nazwami handlowymi firmy Tommy Hilfiger lub zewnętrznych posiadaczy znaków towarowych bądź nazw handlowych. Użytkownik nie może używać ani powielać takich znaków towarowych, logo ani nazw handlowych, ponieważ może to stanowić naruszenie praw posiadacza.


Prawa do projektu Witryny, tekstów, dokumentów, filmów, muzyki lub innych usług oraz ich dobór i układ, a także wszystkie kompilacje oprogramowania, podstawowe kody źródłowe, oprogramowanie i wszystkie inne materiały znajdujące się w tej Witrynie są własnością firmy Tommy Hilfiger lub jej dostawców i podwykonawców, bądź zostały przekazane im na licencji.


Użytkownik może jedynie kopiować elektronicznie i drukować w formie papierowej fragmenty Witryny w zakresie niezbędnym do złożenia zamówienia lub korzystania z Witryny jako źródła zakupów. Użytkownikowi nie wolno wykorzystywać informacji i materiałów znajdujących się w tej Witrynie w żaden inny sposób, w tym kopiować w celach innych niż wymienione powyżej, modyfikować, rozpowszechniać ani ponownie publikować. W przypadku chęci wykorzystania materiałów lub informacji z tej Witryny użytkownik winien uzyskać na to uprzednią pisemną zgodę firmy Tommy Hilfiger.


PRYWATNOŚĆ DANYCH


Firma Tommy Hilfiger zbiera i przetwarza dane osobowe użytkownika zgodnie z informacją o ochronie prywatności, i wykorzystaniu plików cookie


NIEOCZEKIWANE POMYSŁY


W przypadku zamieszczenia przez użytkownika nieoczekiwanych pomysłów lub materiałów, które składają się z tekstów, obrazów, dźwięków, oprogramowania, informacji lub innych elementów (Materiały) w tej Witrynie, lub wysłania ich do firmy Tommy Hilfiger pocztą elektroniczną lub w inny sposób użytkownik udziela firmie Tommy Hilfiger nieodwołalnego, bezpłatnego, niewyłącznego i obowiązującego na całym świecie prawa do wykorzystania, kopiowania, dostosowywania, modyfikowania, publikowania lub komercyjnego wykorzystania takich Materiałów w najszerszym zakresie, w dowolnej formie i za pośrednictwem wszystkich znanych i w chwili obecnej nieznanych mediów przez okres obowiązywania praw własności intelektualnej do Materiałów, a firma Tommy Hilfiger nie jest zobowiązana do zachowania poufności w odniesieniu do takich Materiałów.


W maksymalnym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo użytkownik niniejszym zabezpiecza i zwalnia z odpowiedzialności firmę Tommy Hilfiger z tytułu wszelkich działań, roszczeń i zobowiązań, poniesionych przez firmę Tommy Hilfiger w wyniku użycia lub wykorzystania Materiałów naruszających prawa (własności intelektualnej) osób trzecich lub w inny sposób niezgodnych z prawem wobec osoby trzeciej.​​​​​​​


III. Warunki sprzedaży

UPRAWNIENIA I ZAMÓWIENIA


Uprawnienia


Użytkownik może składać zamówienia jako zarejestrowany użytkownik lub jako gość. Do złożenia zamówienia potrzebny jest adres e-mail. Ponadto, aby móc korzystać ze wszystkich funkcji Witryny, które obejmują dodawanie produktów do koszyka i składanie zamówienia, konieczne może być ustawienie przeglądarki w taki sposób, aby akceptowała zarówno pliki cookie, jak i wyskakujące okienka.


Zamówienie może złożyć osoba, która skończyła co najmniej 16 lat, jeśli taki wiek jest wymagany do zawarcia umowy z firmą Tommy Hilfiger zgodnie z obowiązującym prawem, a ponadto zamówienie może złożyć konsument, nie sprzedawca.


Zamówienia


Produkty oferowane w Witrynie stanowią ofertę zakupu produktów firmy Hilfiger Stores B.V. („Tommy Hilfiger”) na podstawie danych podanych w Witrynie.


Wszystkie wskazane ceny są kwotami w PLN i zawierają podatek VAT. Zamówienia i dostawy są możliwe do realizacji wyłącznie na terytorium Polski. Jeśli firma Tommy Hilfiger nie jest w stanie zrealizować zamówienia, poinformuje o tym użytkownika jak najszybciej. Zamówienia są przyjmowane jedynie w ilościach typowych dla gospodarstw domowych. Więcej informacji na temat zamówień można znaleźć w części Informacje o zamówieniu


Po przesłaniu zamówienia firma Tommy Hilfiger wyśle użytkownikowi wiadomość e-mail potwierdzającą jego otrzymanie („Potwierdzenie zamówienia”). Nie oznacza to, że firma przyjęła zamówienie użytkownika. Przyjęcie zamówienia następuje po wysłaniu produktów do użytkownika – firma wysyła wiadomość e-mail z potwierdzeniem, że produkty zostały wysłane („Potwierdzenie wysyłki”).


W tym momencie wchodzi w życie umowa zawierająca niniejsze Warunki ogólne, która jest wiążąca dla użytkownika i firmy Tommy Hilfiger („Umowa”).


Produkty znajdujące się w Witrynie są zazwyczaj dostępne w magazynie i gotowe do wysyłki. Wszystkie rozmiary, które są niedostępne, są oznaczone jako niedostępne. Gdy klienci zamawiają produkty jednocześnie, mogą wystąpić problemy z dostępnością asortymentu. Jeżeli firma Tommy Hilfiger nie może wysłać zamówionego towaru, może anulować lub odrzucić daną część zamówienia, a użytkownik otrzyma zwrot kosztów lub nie zostanie obciążony. Firma dokłada wszelkich starań, aby jak najdokładniej odzwierciedlać poziom zapasów. Jednak czasami mogą wystąpić błędy. Nasza kolekcja online jest na bieżąco uzupełniana, dlatego warto ją regularnie sprawdzać. Ewentualnie, jeśli poszukiwane produkty zostały wyprzedane, można sprawdzić dostępność w lokalnym sklepie Tommy Hilfiger za pomocą Lokalizatora Sklepów


Jeżeli użytkownik złożył zamówienie przez pomyłkę lub chce anulować zamówienie przed jego doręczeniem, winien niezwłocznie skontaktować się z działem obsługi klienta firmy Tommy Hilfiger pod numerem 020 241 09 16 Poniedziałek - Piątek: 9:00 - 18:00 (standardowe ceny za połączenie, ceny za połączenia komórkowe mogą się różnić) lub wysłać wiadomość e-mail firmie Tommy Hilfiger na adres: contact.pl@service.tommy.com. Tommy Hilfiger dołoży wszelkich starań, aby pomóc w dostępny sposób. Ponieważ firma Tommy Hilfiger zawsze dąży do szybkiej realizacji dostaw, oznacza to, że nie ma dużo czasu na anulowanie zamówienia.


Należy pamiętać, że firma Tommy Hilfiger nie może wprowadzać ani akceptować zmian w zamówieniu (adres, rozmiar, kolor) po złożeniu zamówienia.


Realizacja wszystkich zamówień w Witrynie zależy od dostępności. Firma Tommy Hilfiger wyraźnie zastrzega sobie prawo anulowania zamówienia z dowolnego uzasadnionego powodu, w tym między innymi w następujących sytuacjach:

  • produkt jest niedostępny;
  • dane rozliczeniowe użytkownika są niepoprawne lub niemożliwe do weryfikacji;
  • zamówienie użytkownika zostało oznaczone przez systemy bezpieczeństwa firmy Tommy Hilfiger jako nietypowe zamówienie lub zamówienie podatne na nadużycie;
  • użytkownik ma mniej niż 16 lat lub na innej podstawie nie osiągnął wieku wymaganego na mocy obowiązującego prawa do zawarcia umowy z firmą Tommy Hilfiger;
  • użytkownik jest sprzedawcą;
  • w stosownych przypadkach, płatność przelewem bankowym nie została otrzymana w ciągu 5 dni roboczych od Potwierdzenia zamówienia;
  • firmie Tommy Hilfiger nie udało się dostarczyć zamówienia na adres podany przez użytkownika.


PŁATNOŚCI I OFERTY PROMOCYJNE


Metoda płatności


Za produkty można zapłacić kartą kredytową (MasterCard, Visa, American Express), z konta PayPal oraz w inny sposób dostępny w kraju użytkownika. Tutaj można uzyskać więcej informacji na temat procesu płatności.


Maksymalna kwota, jaką można wydać w jednym zamówieniu, zależy od wybranej metody płatności oraz od tego, czy zakupy są dokonywane przez zarejestrowanego użytkownika czy przez gościa. Więcej informacji można uzyskać tutaj.


Oferty promocyjne


Kod promocyjny jest ważny jednorazowo jedynie na zakup dokonany na stronie tommy.com.

W przypadku kodów kwotowych, aby kod został wprowadzony pomyślnie, wartość zamówienia musi przekroczyć wartość kodu.

Kod nie podlega refundacji bądź wymianie w przypadku jakichkolwiek zwrotów zamówienia.  

Aplikacji kodu dokonać należy w koszyku zakupowym wprowadzając jego kombinację w polu „Wpisz kod promocyjny” oraz zatwierdzając klawiszem „Zatwierdź”.


Uwaga:
• Tylko jeden kod promocyjny może zostać użyty w zamówieniu, chyba że zaznaczono inaczej.
• Kod nie może być łączony z innymi promocjami bądź zniżkami.  
• W przypadku zwrotów, wartość kodu będzie proporcjonalnie podzielona na każdy z zamówionych produktów.
 


Sprawdzenie danych


Podczas procedury zapłaty firma Tommy Hilfiger może przeprowadzić sprawdzenie zdolności kredytowej. W oparciu o wyniki tych kontroli firma Tommy Hilfiger może zmienić, dostosować lub odrzucić zamówienie lub wybraną metodę płatności. W większości przypadków firma Tommy Hilfiger oferuje możliwość wyboru innej metody płatności. Nasz zespół obsługi klienta nie zostanie poinformowany o wynikach sprawdzenia zdolności kredytowej.


Całkowita należna cena


Całkowita cena określona na ostatnim ekranie płatności obejmuje podatki i koszty wysyłki. Ta cena zostanie odnotowana w Potwierdzeniu zamówienia. Jeśli płatność jest dokonywana kartą kredytową, całkowita kwota za całe zamówienie zostanie odzwierciedlona na wyciągu bankowym.


Zmiany cen


Ceny produktów są wyświetlane w Witrynie. Ceny mogą okresowo ulegać zmianom, ale zmiany nie wpłyną na zamówienie, które zostało potwierdzone w Potwierdzeniu zamówienia.


DOSTAWA I ZACHOWANIE PRAWA WŁASNOŚCI


Dostawa


Co do zasady czas dostawy wynosi od 2 do 5 dni roboczych od wysyłki zamówienia. Więcej można dowiedzieć się z informacji o dostawie.


Jeśli dostarczone produkty mają wyraźne wady materiałowe lub produkcyjne, w tym uszkodzenia spowodowane transportem, prosimy o niezwłoczne powiadomienie firmy Tommy Hilfiger o takich wadach pocztą elektroniczną lub telefonicznie. Brak powiadomienia nie będzie miał wpływu na przysługujące użytkownikowi prawa.


ZACHOWANIE PRAWA WŁASNOŚCI


Produkty pozostają własnością firmy Tommy Hilfiger do momentu całkowitej wpłaty.


ZWROT I ANULOWANIE ZAMÓWIEŃ


Prawo użytkownika do rezygnacji


Twoje zamówienie online może zostać zwrócone bez podania przyczyny lub poinformowania nas w ciągu 120 dni od daty dostawy.


W przypadku rezygnacji z zamówienia firma Tommy Hilfiger zwróci użytkownikowi wszystkie otrzymane wpłaty, w tym koszty standardowej dostawy i (ewentualne) opłaty administracyjne, bez zbędnej zwłoki i w żadnym wypadku nie później niż 14 dni od poinformowania firmy o decyzji o zwrocie produktów. Zwrot środków może zostać jednak wstrzymany do czasu otrzymania zwrotu produktów przez firmę Tommy Hilfiger lub do momentu dostarczenia przez użytkownika dowodów na odesłanie produktów, w zależności od tego, który termin przypadnie wcześniej. Nie można zwracać następujących produktów: bielizna, stroje kąpielowe, karty podarunkowe, perfumy i produkty do makijażu (chyba że będą w oryginalnym zapieczętowanym opakowaniu).


Jak dokonać zwrotu


W przypadku zwrotu produktu pocztą produkty uznaje się za zwrócone w terminie, jeżeli zostaną nadane przez użytkownika w urzędzie pocztowym lub przekazane przewoźnikowi w wyżej wspomnianym terminie 120 dni. 


Zwracane produkty muszą zostać zwrócone w stanie, w jakim je otrzymano: zwrócone produkty muszą być kompletne, nienoszone, nieprane i muszą mieć nienaruszone wszystkie metki i etykiety produktu oraz nie mogą być użyte w żaden inny sposób niż w sposób zasadnie wymagany do podjęcia decyzji o zachowaniu produktu. Jeśli użytkownik nie zastosuje się do powyższych postanowień, w konsekwencji czego wartość produktu ulegnie zmniejszeniu, firma Tommy Hilfiger może pociągnąć użytkownika do odpowiedzialności z tytułu obniżonej wartości.


Należy upewnić się, że produkty pochodzące z różnych zamówień nie są zwracane w jednej przesyłce, aby zapewnić jak najszybszy zwrot pieniędzy.


Zwrot wadliwych produktów


Można zwrócić dostarczone produkty, które są wadliwe lub w inny sposób niezgodne z zamówieniem. Można to zrobić w ciągu 2 miesięcy od zauważenia wady. Jeśli roszczenie jest uzasadnione, cena zakupu i koszty wysyłki zostaną zwrócone. Aby uzyskać praktyczne informacje na temat sposobu zwrotu, należy zapoznać się z informacjami o zwrotach.


Firma Tommy Hilfiger pragnie też przypomnieć, że zgodnie z prawem obowiązującym w Holandii i UE ponosi odpowiedzialność wobec użytkownika za brak zgodności, który stanie się oczywisty w ciągu co najmniej dwóch lat od dostawy produktów i że w tym kontekście użytkownikowi przysługuje kilka praw ustawowych. Powyższe postanowienie nie ogranicza praw ustawowych. 


Brak wymiany


Firma Tommy Hilfiger nie oferuje usługi wymiany. Użytkownik może zwrócić dowolny produkt, z którego nie jest w pełni zadowolony, i otrzymać zwrot pieniędzy. Jeśli chce zamówić inny produkt, kolor lub rozmiar, winien złożyć nowe zamówienie.


Zwroty pieniędzy


Po otrzymaniu i sprawdzeniu zwróconych produktów przez firmę Tommy Hilfiger użytkownik otrzyma powiadomienie e-mail o zwrocie pieniędzy, o ile dokonywany jest zwrot. Zwrot pieniędzy zostanie zrealizowany bez zbędnej zwłoki na tę samą kartę lub konto, których użyto do złożenia zamówienia. 


Zwrócone kwoty zwykle pojawiają się na wyciągu w ciągu 8–10 dni roboczych. Czas zależy wyłącznie od zasad firmy obsługującej kartę użytkownika. Można sprawdzić status zwrotu środków na swoim koncie internetowym lub poprzez kontakt z wystawcą karty.


Aby otrzymać pełny zwrot środków, użytkownik winien dopilnować, aby firma Tommy Hilfiger otrzymała zwracane produkty w stanie, w jakim je użytkownik je otrzymał: zwrócone produkty muszą być kompletne, nienoszone, nieprane i muszą mieć nienaruszone wszystkie metki i etykiety produktu oraz nie mogą być użyte w żaden inny sposób niż w sposób zasadnie wymagany do podjęcia decyzji o zachowaniu produktu.


IV. Postanowienia różne

1. DANE KONTAKTOWE


Hilfiger Stores B.V.
Danzigerkade 165
1013 AP AMSTERDAM

Holandia

Telefon: 020 241 09 16, Poniedziałek - Niedziela: 9:00 - 18:00 (standardowe ceny za połączenie, ceny za połączenia komórkowe mogą się różnić)
Adres e-mail: contact.pl@service.tommy.com


2. ZMIANY


Jeśli firma Tommy Hilfiger zdecyduje się zmienić niniejsze warunki ogólne, zamieści zmienione warunki w Witrynie. Zaleca się regularne sprawdzanie, czy warunki uległy zmianie. Zmiany te nie będą miały wpływu na obowiązujące umowy. Niniejsze warunki zostały ostatnio zmodyfikowane Marzec 2019.


3. PRAWO WŁAŚCIWE I JURYSDYKCJA


Niniejsze warunki ogólne podlegają prawu Holandii, z wyłączeniem konwencji wiedeńskiej o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów. Wyłączną jurysdykcję w zakresie rozstrzygania sporów dotyczących niniejszych warunków ogólnych posiada sąd właściwy w Amsterdamie, Holandia, bez uszczerbku dla prawa do odwołania oraz odwołania do Sądu Najwyższego, co oznacza, że użytkownik może wytoczyć powództwo w celu egzekwowania praw ochrony konsumentów w związku z niniejszymi warunkami ogólnymi w Amsterdamie lub kraju UE, w którym mieszka. Bardziej korzystne polskie przepisy prawa konsumentów zastępują prawo holenderskie.


Platforma Internetowego Rozstrzygania Sporów (ang. Online Dispute Resolution, ODR) jest dostępna pod adresem http://ec.europa.eu/odr. Należy pamiętać, że firma Tommy Hilfiger aktualnie nie uczestniczy w procedurze internetowego rozstrzygania sporów przed organem do rozstrzygania sporów.


Załącznik 1

INFORMACJE O ZWROTACH

Aby skorzystać z prawa do rezygnacji, użytkownik winien powiadomić firmę Tommy Hilfiger o decyzji o rezygnacji z zamówienia w drodze jednoznacznego oświadczenia (np. pismo wysłane pocztą, faksem lub w wiadomości e-mail), korzystając z następujących danych kontaktowych:

E-mail: contact.pl@service.tommy.com

Hilfiger stores

John Hicksstraat 2-4

5928 SJ Venlo NL

Można skorzystać z poniższego formularza zwrotu, który jest dostępny online, ale nie jest to obowiązkowe.

FORMULARZ ZWROTU

Adres na fakturze                                                                                                              Adres dostawy


Numer klienta:     Numer faktyczny:    Data faktury:                                                     

                                                                                                                                                                                                

Nr EAN przyczyny zwrotu poz.: 
                                                                                                                                                                                                Wprowadź numer przyczyny zwrotu towaru lub towarów do zwrotu.

Powód wysyłki zwrotnej:

(1) Bez powodu
(2) Nie pasuje
(3) Wygląda inaczej w witrynie
(4) Zamówiono wiele rozmiarów
(5) Wybór wielu przedmiotów
(6) Reklamacja
(7) Jakość
(8) Inna przyczyna: 


Aby zwrócić produkty bezpłatnie, należy wykonać następujące czynności:

    (1) wypełnić formularz i przesłać go przez Internet lub dodać do paczki;
    (2) przykleić dostarczoną naklejkę adresową na opakowaniu. Upewnić się, że przykrywa starą etykietę;
    (3) przekazać paczkę przewoźnikowi lub, jeśli w danym kraju taka możliwość jest dostępna, zwrócić paczkę w jednym ze sklepów firmy Tommy Hilfiger.


Do zwrotu zastosowanie mają następujące warunki:

Wszystkie artykuły muszą być kompletne, nienoszone, nieprane i muszą posiadać wszystkie załączone metki w oryginalnym opakowaniu. Produkty muszą zostać zwrócone w ciągu 120 dni od otrzymania zamówienia. Należy zauważyć, że nie wszystkie artykuły można zwrócić. Więcej można dowiedzieć się z informacji o zwrotach

INFORMACJA O OCHRONIE PRYWATNOŚCI

Witamy w informacji o ochronie prywatności. Gdy odwiedzasz nasze sklepy lub placówki, nawiązujesz z nami kontakt za pośrednictwem witryn, stron mediów społecznościowych, wiadomości e-mail lub innych funkcji cyfrowych („witryny”) lub gdy oglądasz, kupujesz i wykorzystujesz nasze produkty w trybie offline lub online, zbieramy i przetwarzamy dotyczące Cię informacje, zwane danymi osobowymi. 


W niniejszej informacji wyjaśnimy, jakie dane osobowe zbieramy na Twój temat, dlaczego i co z nimi robimy. Niniejsza informacja dotyczy zarówno konsumentów, jak i – we wskazanych przypadkach – małych przedsiębiorstw (wspólnie określanych jako „Ty” lub „Klienci”), kupujących nasze ubrania i inne artykuły, a także w inny sposób kontaktujących się z nami w trybie offline lub online.


Niniejsza informacja o ochronie prywatności może ulec zmianie. Wszelkie zmiany wejdą w życie po opublikowaniu zmienionej informacji o ochronie prywatności w naszych witrynach. 

1. KTO JEST ADMINISTRATOREM DANYCH?


Odpowiedzialność za niniejszą informację o ochronie prywatności ponoszą firmy Tommy Hilfiger Europe B.V. i Hilfiger Stores B.V. W niniejszym dokumencie powyższe podmioty prawne określane są terminem „my” lub „nas”. Można się z nami skontaktować pod adresem podanym na końcu niniejszej informacji o ochronie prywatności.


2. JAKIE INFORMACJE ZBIERAMY I DLACZEGO?


2.1. W celu przetwarzania Twoich zakupów, zapewnienia obsługi (Klienta) i realizacji innych żądań


2.1.1. Zamówienia, zakupy w sklepie i konta 


W trybie online, przy zakupie przedmiotu za pośrednictwem jednej z naszych witryn, jeśli to możliwe, za pośrednictwem jednego z cyfrowych ekranów w naszych sklepach, zachowujemy Twoje imię i nazwisko oraz nazwę Twojej firmy (jeśli masz ma przedsiębiorwo), pełny adres pocztowy lub oddzielny adres rozliczeniowy, adres e-mail, zamówione i zwrócone przedmioty, informacje o doręczeniu, informacje dotyczące faktury i inne dane dotyczące realizacji zamówienia. Zbieramy również dane dotyczące wykorzystania voucherów (np. ważności i kwoty) lub kart podarunkowych. Ponadto gromadzimy dane, które nam podajesz w polach dodatkowych, takie jak data urodzenia i numer telefonu. 


Wykorzystujemy te dane, ponieważ jest to konieczne do przeprowadzenia i zrealizowania Twoich zakupów oraz zarządzania nimi, a także do przetwarzania Twojego zamówienia. Należy zauważyć, że podanie niektórych informacji może być obowiązkowe. Jeśli nie podasz nam imienia i nazwiska oraz adresu dostawy, nie będziemy mogli dostarczyć Twoich zakupów.


Podczas procedury zakupu zostanie wyświetlona opcja założenia konta osobistego. Jeśli chcesz to zrobić, poprosimy o dodatkowe informacje, np. datę urodzenia, a także o ustawienie osobistego hasła i subskrypcję komunikatów handlowych. 


Osoby posiadające konto są upoważnione do wzięcia udziału w naszym programie lojalnościowym Hilfiger Club. Kliknij tutaj, aby uzyskać więcej informacji o Hilfiger Club.

W naszym sklepie, jeżeli jesteś konsumentem, zbieramy Twoje imię i nazwisko, adres i inne istotne dane osobowe, jeśli jest to konieczne do spełnienia lokalnych wymogów podatkowych i prawnych. Możemy potrzebować tych informacji, aby zapewnić zwrot kosztów lub paragon fiskalny (fakturę VAT). Dane te są gromadzone za pośrednictwem naszego terminala w punkcie sprzedaży w sklepie.


Ponadto niektóre z naszych sklepów oferują możliwość odbioru lub zwrotu produktów zamówionych online w jednym z naszych wybranych sklepów. Aby świadczyć Ci te usługi, będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe, takie jak adres e-mail, aby przesłać Ci informacje o Twoim zamówieniu. Na przykład, gdy Twoje zamówienie jest gotowe do odbioru. Ponadto nasi współpracownicy sklepu zarejestrują, czy odebrałeś lub zwróciłeś zamówienie.


Tylko jeśli jest to dozwolone lub wymagane przez prawo, podczas rezerwacji wizyty lub wizyty w naszym sklepie możemy przetwarzać Twoje nazwisko, imię, adres e-mail, adres, numer telefonu i okres pobytu w celu wyśledzenia łańcuchów infekcji w związku z koronawirusem SARS-CoV-2 (COVID-19). Zgromadzone dane mogą być przekazywane wyłącznie na żądanie właściwych organów ds. zdrowia w celu śledzenia możliwych dróg zakażenia. Nie są one wykorzystywane do celów reklamowych. W zależności od lokalnych wymagań prawnych dane są przechowywane przez dwa do czterech tygodni od momentu Twojej wizyty. Następnie zostaną usunięte.


2.1.2. Obsługa klienta i inne żądania


Zbieramy również dane, aby odpowiedzieć na Twoje zapytania przez telefon, za pośrednictwem poczty, wiadomości e-mail lub przez Internet za pomocą czatbota lub formularza online. W takim przypadku poprosimy Cię tylko o podanie danych niezbędnych do rozpatrzenia Twojego żądania (w celu zarządzania naszymi relacjami umownymi z Tobą lub przestrzegania zobowiązania prawnego). Na przykład, jeśli skontaktujesz się z nami w sprawie zwrotu towaru, możemy poprosić Cię o podanie daty i miejsca zakupu lub informacji o decyzji zwrotu.


Podczas interakcji za pomocą czatbota (zautomatyzowanego komunikatora) będziemy również zapisywać treść Twoich odpowiedzi oraz sposób, w jaki się z nim komunikujesz, i będziemy przechowywać dane dotyczące używanego przez Ciebie urządzenia. W zależności od platformy czatbota i Twojej zgody możemy zbierać poniższe dane urządzenia: adres IP, nazwa użytkownika w mediach społecznościowych, strefa czasowa, kraj i lokalizacja GPS. Platforma, która zapewnia czatbota, może również zbierać niektóre z tych danych. Jeśli, na przykład, czatbot jest dostępny na Facebooku, Facebook również może zbierać Twoje dane użytkownika. Zbieramy ponadto inne informacje dotyczące realizacji Twojego żądania, np. treści czatu.


Możemy przetwarzać te dane, gdy jest to konieczne do zarządzania naszymi stosunkami umownymi z Tobą w przypadku żądania dotyczącego zamówienia, bądź gdy mamy prawnie uzasadniony interes, by Ci pomóc, a tym samym ulepszyć nasze usługi. 


2.1.3. (Zmienione) postanowienia, warunki lub powiadomienia


Jesteśmy zobowiązani na mocy prawa do informowania Cię o wszelkich postanowieniach, warunkach i powiadomieniach, które dotyczą relacji z Tobą (oraz ich zmianach). Aby spełnić te zobowiązania prawne, możemy wykorzystać Twoje dane kontaktowe, takie jak adres e-mail, aby Cię poinformować.


2.1.4. Sprawdzanie niezgodnego z prawem użycia kart kredytowych lub nadmiernego obciążenia wstecznego karty kredytowej


Jeśli chcesz zapłacić kartą kredytową, przeprowadzimy kontrolę karty kredytowej w celu ustalenia, czy Twoje dane osobowe nie są powiązane z niezgodnym z prawem korzystaniem z karty kredytowej lub jej nadmiernym obciążeniem wstecznym. W tym celu nasz dostawca usług płatniczych wykorzysta Twoje imię i nazwisko oraz dane konta bankowego. Sami nie zbieramy informacji związanych z używanym narzędziem płatniczym, np. informacji o karcie kredytowej. Informacje te są przetwarzane wyłącznie przez naszego dostawcę usług płatniczych i przez dostawców narzędzi płatniczych z zastrzeżeniem ścisłej gwarancji bezpieczeństwa informacji. Przeprowadzamy tę kontrolę, aby chronić nasze uzasadnione prawnie interesy biznesowe, aby zapobiegać oszustwom i stratom finansowym lub przestrzegać naszych zobowiązań prawnych. 


2.2. W celu podtrzymania naszych relacji z Tobą poprzez (cyfrowe) inicjatywy marketingowe i social listening (wsłuchanie się w głos społeczności)


2.2.1. Newslettery, wiadomości promocyjne lub aktywne łącza w wiadomości e-mail


Gdy wyrazisz zgodę lub jeśli będziemy mieli do tego prawnie uzasadniony interes, zachowamy Twój adres e-mail, numer telefonu komórkowego lub adres pocztowy, aby wysłać Ci nasz newsletter i inne wiadomości handlowe. Dodatkowo będziemy przechowywać historię wiadomości e-mail i SMS, które wysłaliśmy do Ciebie, i zarejestrujemy, co robisz z tymi wiadomościami (na przykład czy je otwierasz lub klikasz na treść). Pamiętaj, że w każdej chwili możesz zrezygnować z subskrypcji, klikając przycisk „Rezygnacja z subskrypcji” lub „Rezygnacja” znajdujący się pod każdą wiadomością e-mail lub prosząc nas o to za pomocą danych kontaktowych podanych poniżej lub w odpowiedniej wiadomości handlowej. 


2.2.2. Spersonalizowana obsługa i poprawa obsługi online


Gdy odwiedzasz nasze witryny, zostawiamy pliki cookie, piksele i inne narzędzia cyfrowe o podobnych funkcjach („pliki cookie”) w Twojej przeglądarce lub urządzeniu, co umożliwia nam lepsze zrozumienie Ciebie i spersonalizowanie obsługi oraz naszej komunikacji z Tobą i działań marketingowych, które do Ciebie kierujemy. 


Korzystanie z plików cookie, pikseli i innych narzędzi cyfrowych o podobnych funkcjach zostało opisane bardziej szczegółowo w naszej informacji o wykorzystaniu plików cookie, którą można znaleźć tutaj.


2.2.3. Spersonalizowane reklamy ukierunkowane


Based on your on- and offline purchase history, your behavior on websites (visited pages, links clicked) and interaction with chatbot(s), we will set-up and maintain your personal digital marketing profile to make sure that we only show you advertisements that will most likely suit your personal taste. This is called targeted advertising. The more successful we are in targeted advertising, the higher our (prospective) Customer satisfaction.


To be able to show you targeted advertisements, we can also match your data profile with Customers that have a similar profile. 


In order to support our targeted advertising we make use of a Data Management Platform (“DMP”).


In the DMP information is collected on how our consumers respond to our products, brand and advertisements. This information is collected from different sources available to us offline, online and mobile, for instance when you are visiting our website. Next to that it is enriched with information collected by others, such as data relating to the local weather. Based on that information the DMP can help our marketing teams to find and define relevant segments of online audiences to direct marketing campaigns at to best reach them, within and beyond Tommy Hilfiger’s digital channels. If your digital marketing profile falls within such a segment you will probably receive our advertising tailored to the interests of the segment we placed you in on Facebook, Google properties, online properties of so-called affiliate parties and other online and offline locations and materials, which is targeted advertising. 


We may also use the data for retargeting by showing you a targeted advertisement on a third-party website that is linked to an event on our website, for example a specific purchase that was abandoned. 


In addition, Facebook, Google and other online actors can independently register your use of our advertisements. Please read the privacy policies of such third parties as we are not responsible for the personal data they process for their own purposes.


You can request us to remove your digital marketing profile by sending us an e- mail to the contact e-mail address that is displayed below.


We only use your data for targeted advertising if you have given your consent for the placement of cookies of and the collection of personal data via the cookie. Our use of cookies, pixels and other digital tools with similar functionality, is described in more detail in our cookie notice which can be found tutaj.


2.2.4. Udział w loterii, konkursie lub promocji sezonowej bądź innej


Możemy zaoferować Ci możliwość udziału w loterii, konkursie lub innych promocjach (w sklepie). Niektóre z tych promocji zawierają dodatkowe zasady dotyczące sposobu wykorzystywania i ujawniania Twoich danych osobowych.


Zbieramy informacje wymagane do umożliwienia Ci udziału w działaniach i zarządzania naszym stosunkiem umownym, takie jak imię i nazwisko oraz adres e-mail. Dane osobowe zebrane przez nas w kontekście loterii, konkursu lub promocji sezonowej bądź innej mogą podlegać dodatkowym informacjom o ochronie prywatności.


Zasadniczo Twoje dane osobowe uzyskujemy bezpośrednio od Ciebie. Jednak w niektórych przypadkach otrzymujemy dane osobowe, takie jak preferencje dotyczące zakupów i działań, na przykład za pośrednictwem publicznie dostępnych baz danych lub naszych działań związanych z marketingiem cyfrowym i partnerów, kiedy udostępniają nam te informacje. Więcej informacji można znaleźć w pkt. 2.2.3 powyżej. 


2.2.5. Social listening


Jeśli aktywnie wysyłasz komunikaty na nasz temat lub na temat naszych marek w mediach społecznościowych, zbieramy kopie Twoich komunikatów. Jeśli na przykład użyjesz hasztagu #TommyHilfiger w odniesieniu do jednego z naszych przedmiotów, zachowamy kopię tweeta i możemy wykorzystać ją do naszych działań związanych ze świadomością marki. Aby nam to umożliwić, zleciliśmy osobom trzecim świadczenie usług social listening. Należy zauważyć, że wszelkie informacje publikowane lub ujawniane za pośrednictwem tych usług staną się publiczne i mogą być dostępne dla innych użytkowników i opinii publicznej. 


Ponadto, jeśli ujawniasz jakiekolwiek dane osobowe dotyczące innych osób nam lub naszym usługodawcom, oświadczasz, że masz do tego prawo oraz masz prawo do zezwolenia nam na wykorzystywanie tych danych osobowych zgodnie z niniejszą informacją o ochronie prywatności. Jeśli zdecydujesz się połączyć swoje konto w mediach społecznościowych z kontem Tommy Hilfiger (o ile ta funkcja jest dostępna), będziesz udostępniać nam pewne dane osobowe ze swojego konta w mediach społecznościowych, na przykład swoje imię i nazwisko, adres e-mail, zdjęcie, listę kontaktów w mediach społecznościowych, a także wszelkie inne informacje, które mogą być dla nas dostępne lub które możesz udostępnić podczas łączenia konta w mediach społecznościowych z kontem Tommy Hilfiger. Będziemy angażować się w te działania w celu zarządzania naszym stosunkiem umownym z Tobą w przypadku, gdy będziemy mieć Twoją zgodę lub prawnie uzasadniony interes.


2.3. W celu zapewnienia bezpłatnego Wi-Fi w naszych sklepach


Gdy korzystasz z bezpłatnego Wi-Fi (w sklepach oferujących tę opcję) w naszych sklepach i innych miejscach (np. w trakcie wydarzeń marketingowych i pokazów), zachowujemy Twój adres MAC oraz informacje na temat Twojej aktywności w przeglądarce. Bezpłatne Wi-Fi jest zazwyczaj dostępne tylko po zarejestrowaniu urządzenia mobilnego w naszych sklepach lub po zaakceptowaniu warunków dostępu do bezpłatnego Wi-Fi. Będziemy angażować się w te działania w celu zarządzania naszym stosunkiem umownym z Tobą w przypadku, gdy będziemy mieć Twoją zgodę lub prawnie uzasadniony interes.


2.4. W celu poprawy naszych usług i produktów


Przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu identyfikacji trendów użytkowania i udostępniania spersonalizowanych treści (np. zalecenia dotyczące przedmiotu, rozmiaru) w witrynach internetowych. Uzyskane informacje są wykorzystywane do dalszego doskonalenia naszych usług i produktów, na przykład w celu stworzenia i zaprojektowania nowej kolekcji lub wprowadzenia ulepszeń w bieżących kolekcjach, aby spełnić Twoje oczekiwania. 


Na przykład, jeśli aktywnie wysyłasz komunikaty na nasz temat lub na temat naszych marek w mediach społecznościowych, komunikujesz się z naszym czatbotem lub działem obsługi klienta, możemy wykorzystać Twój wkład w ulepszanie naszych usług i przedmiotów. Będziemy angażować się w to działanie, jeżeli będziemy mieć prawnie uzasadniony interes.


2.5. W związku ze sprzedażą lub transakcją biznesową


Możemy udostępnić Twoje dane osobowe osobom trzecim w ramach reorganizacji, fuzji, sprzedaży, przedsięwzięcia joint venture, cesji, przeniesienia lub innego rodzaju zbycia całości lub części naszej firmy, aktywów lub akcji (w tym w związku z upadłością lub podobnym postępowaniem). Takie osoby trzecie mogą obejmować podmiot nabywający i jego doradców. Będziemy angażować się w to działanie, jeżeli będziemy mieć prawnie uzasadniony interes.


2.6. W celu zarządzania funkcjami naszych witryn i ich poprawy


Gdy odwiedzasz nasze witryny, zostawiamy pliki cookie, piksele i inne narzędzia cyfrowe o podobnych funkcjach („pliki cookie”) w Twojej przeglądarce lub urządzeniu, co pozwala nam ulepszać wygląd i funkcjonowanie naszych witryn oraz czas odpowiedzi czatbotów i umożliwia techniczne i funkcjonalne zarządzanie naszymi witrynami (w tym utrzymywanie bezpieczeństwa informacji), na przykład poprzez identyfikację części stron internetowych, które mają krótki czas oczekiwania. Będziemy angażować się w to działanie, jeżeli będziemy mieć prawnie uzasadniony interes. Korzystanie z plików cookie, pikseli i innych narzędzi cyfrowych o podobnych funkcjach zostało opisane bardziej szczegółowo w naszej informacji o wykorzystaniu plików cookie, którą można znaleźć tutaj.


2.7. W celu realizacji innych celów biznesowych


W razie potrzeby możemy wykorzystać Twoje dane osobowe w celu zarządzania bezpieczeństwem i oszustwami, na przykład w celu wykrywania cyberataków czy prób popełnienia kradzieży tożsamości lub zapobiegania im. Ponadto możemy wykorzystywać Twoje dane osobowe w celu ochrony naszych praw oraz ochrony przed pozwami sądowymi i w związku z obowiązkami prawnymi i regulacyjnymi, takimi jak żądania organów publicznych i rządowych. Angażujemy się w te działania w celu realizacji wymogu prawnego lub z powodu prawnie uzasadnionego interesu.


3. KORZYSTANIE PRZEZ OSOBY NIEPEŁNOLETNIE


Należy pamiętać, że nasze witryny nie są kierowane do osób poniżej szesnastego (16) roku życia. Prosimy nie zamieszczać komentarzy ani zgłoszeń osób poniżej tego wieku.


4. KTO MA DOSTĘP DO TWOICH DANYCH OSOBOWYCH?


Dostęp do Twoich danych osobowych mogą mieć nasi pracownicy w zakresie, w jakim ten dostęp jest niezbędny, aby umożliwić im wykonywanie obowiązków służbowych. Dodatkowo ujawniamy dane osobowe:


    • Naszym jednostkom stowarzyszonym w celach opisanych w niniejszej informacji o ochronie prywatności, w tym naszej spółce macierzystej PVH Corp.


   • Naszym zewnętrznym usługodawcom, którzy wspierają administrację naszymi witrynami, inicjatywy marketingowe (w tym konkursy, loterie i podobne promocje) i inne potrzeby biznesowe, na przykład hosting danych, analizę danych, bezpieczeństwo i technologie informacji oraz powiązaną z nimi infrastrukturę, obsługę klienta, audyty, dostawców usług płatniczych, dostawców usług marketingowych i inne cele biznesowe.


    • Innym osobom, którym zdecydujesz się udostępnić swoje dane osobowe, na przykład osobom trzecim, z którymi współpracujemy lub dla których jesteśmy partnerami, w tym partnerom marketingowym i podmiotom mediów społecznościowych.


    • Organom publicznym, organom sprawiedliwości i ścigania, organom fiskalnym i innym organom posiadającym uprawnienia dochodzeniowe lub władzę publiczną zgodnie z obowiązującym prawem. 


5. JAK DŁUGO PRZECHOWUJEMY DANE OSOBOWE?


Przechowujemy Twoje dane osobowe w okresie, w którym aktywnie się z nami kontaktujesz. Uważa się, że nie kontaktujesz się już z nami aktywnie, jeśli przez okres kolejnych dwóch (2) lat nie kupiłeś od nas żadnego przedmiotu ani nie odwiedziłeś żadnej z naszych witryn. Po upływie okresu dwóch (2) lat będziemy przechowywać wyłącznie konkretne dane osobowe, które muszą zostać zachowane (i) w świetle celów, dla których zostały uzyskane, (ii) jeśli jest to wymagane w celu realizacji wymogu prawnego lub (iii) w razie konieczności ochrony naszych praw i sytuacji prawnej.  


Jeśli wyraziłeś/aś zgodę na otrzymywanie bezpośredniej komunikacji marketingowej, będziemy kontynuować używać Twojego adresu e-mail w tym celu, dopóki nie zrezygnujesz z ich otrzymywania.

6. CZY PRZEKAZUJEMY TWOJE DANE POZA EOG?


Tak, Twoje dane osobowe mogą być przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy („EOG”) na przykład do krajów, w których posiadamy placówki lub angażujemy dostawców usług, takich jak Stany Zjednoczone, gdzie siedzibę ma nasza spółka macierzysta. Niektóre kraje spoza EOG są uznawane przez Komisję Europejską za zapewniające odpowiedni poziom ochrony danych zgodnie ze standardami EOG (pełna lista tych krajów jest dostępna tutaj). W przypadku przekazywania danych z EOG do krajów nieuznanych przez Komisję Europejską wprowadziliśmy odpowiednie środki, takie jak standardowe klauzule umowne przyjęte przez Komisję Europejską w celu ochrony Twoich danych osobowych. W pewnych okolicznościach sądy, organy ścigania, organy regulacyjne lub organy bezpieczeństwa w krajach poza EOG mogą mieć prawo dostępu do Twoich danych osobowych.


7. TWOJE PRAWA


Masz prawo zażądać od nas: 


    • zapewnienia dostępu do swoich danych osobowych, które zbieramy i przetwarzamy, 
    • poprawienia lub usunięcia danych osobowych, 
    • ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych, 
    • przekazania elektronicznej kopii Twoich danych osobowych w celu przesłania jej do innej firmy, 
    • lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. 


Aby to zrobić, możesz wysłać nam wiadomość e-mail na adres podany poniżej. 


Jeśli chcesz zrezygnować z otrzymywania bezpośrednich komunikatów marketingowych, możesz kliknąć łącze rezygnacji w odpowiedniej wiadomości. W odniesieniu do praw związanych z plikami cookie, sprawdź naszą informację o wykorzystaniu plików cookie, która jest dostępna tutaj.


Masz także prawo złożyć skargę do organu ochrony danych w swoim kraju lub regionie, lub miejscu, w którym doszło do domniemanego naruszenia obowiązującego prawa ochrony danych. Lista organów ochrony danych jest dostępna pod tym łączem:​​​​​​​ tutaj.


8. NASZE DANE KONTAKTOWE


Hilfiger Stores B.V. i Tommy Hilfiger Europe B.V. 
Obsługa klienta
Danzigerkade 165
1013 AP Amsterdam


Do wszelkich żądań związanych z niniejszą Informacją o ochronie prywatności: e-mail:

contact.pl@service.tommy.com


Formularz internetowy: pl.tommy.com/CustomerService-ContactUs


Telefon: 00800 – 86669445


Ostatnia aktualizacja:  Maj 2021 r

Polityka Plików Cookies

Twoje prawa związane z plikami cookie, przedstawiono w Polityce Plików Cookies, dostępnej tutaj.

(© 2021, Hilfiger Stores B.V.)