CENTRUM OBSŁUGI KLIENTA

INFORMACJE O PRODUKCIE

Wszystkie nasze produkty posiadają metki ze składem materiału i zaleceniami dotyczącymi pielęgnacji.
Instrukcje pielęgnacjiZegarkiTabele rozmiarów

Instrukcje pielęgnacji

Każdy produkt marki Tommy Hilfiger posiada metkę z zaleceniami dotyczącymi jego pielęgnacji. Prosimy o uważne zapoznanie się i przestrzeganie zaleceń pielęgnacji. Te same zalecenia można również znaleźć na stronie produktu w sklepie internetowym. W przypadku wątpliwości prosimy o skontaktowanie się z naszym Centrum Obsługi Klienta:

- pod numerem 00800 – 86669445* 

*Numer bezpłatny

Prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi na zalecenia dotyczące pielęgnacji naszych produktów z denimu, ponieważ są one poddawane specjalnym procesom w celu uzyskania wyjątkowego wyglądu.

Zegarki

Do każdego zegarka Tommy Hilfiger dołączona jest instrukcja użytkowania oraz warunki gwarancji na terenie Unii Europejskiej.

- Zegarki ze skórzanymi lub gumowymi paskami, które nie są dobrze dopasowane, mogą zostać zwrócone zgodnie z naszą polityką zwrotów.
- Zegarki z metalową bransoletą w niektórych przypadkach wymagają regulacji. Zalecamy odwiedzić najbliższy sklep z zegarkami lub biżuterią w celu usunięcia zbędnych ogniw bransolety. Jeśli bransoleta jest zbyt ciasna, skontaktuj się z nami, a my – o ile będzie to możliwe – z przyjemnością dostarczymy Ci dodatkowe ogniwa bransolety.

Jeżeli Twój zegarek Tommy Hilfiger wymaga serwisowania, prosimy o kontakt.

Nie posiadasz instrukcji użytkowania Twojego zegarka Tommy Hilfiger?
Jesteś we właściwym miejscu!
Kliknij tutaj, a następnie wybierz opcję „Zobacz zasady użytkowania i informacje dotyczące gwarancji". Kliknij w pierwszy link po lewej stronie („Instrukcja użytkowania") i wybierz swój język.

Jeżeli posiadasz zegarek analogowy lub cyfrowy chronograf i nie możesz znaleźć potrzebnych informacji w zakładce „Instrukcja użytkowania", kliknij w trzeci link: „Informacje dodatkowe".
W zależności od potrzeb, instrukcję użytkowania można wyświetlać w trybie online lub zapisać i wydrukować.

Tabele rozmiarów

Prosimy o dokładne zapoznanie się z opisem wybranego produktu i sprawdzenie tabeli rozmiarów, znajdującej się po prawej stronie produktu w sekcji z jego szczegółowym opisem.


Tabela rozmiarów męskich 

Tabela rozmiarów damskich 

Tabela rozmiarów dziecięcych 


Walizki i torby podróżne

Informacje o gwarancji na walizki i torby podróżne

2-letnia gwarancja

Bagaż Tommy Hilfiger jest rygorystycznie testowany, aby zagwarantować, że produkty podróżne, które wybierasz, spełniają wysokie standardy. Jeżeli wystąpi problem związany z bagażem Tommy Hilfiger („Produkt") i jest on spowodowany wadami produkcyjnymi lub wadami materiału, Tommy Hilfiger po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku naprawi lub wymieni Produkt zgodnie z warunkami gwarancji i warunkami określonymi w niniejszym dokumencie. Gwarancja opisana w niniejszym dokumencie ma zastosowanie tylko wtedy, gdy dostarczysz oryginalny dowód zakupu. Twoje prawa ustawowe w przypadku przedmiotów wadliwych pozostają nienaruszone przez niniejszą gwarancję.

Niniejsza gwarancja obejmuje tylko wady produkcyjne i nie obejmuje uszkodzeń spowodowanych: niewłaściwym użytkowaniem (np. transport nietypowych przedmiotów), zaniedbaniem, wypadkami, ścieraniem, narażeniem na ekstremalne temperatury, rozpuszczalnikami, kwasami, wodą, zużyciem Produktu lub uszkodzeniem podczas transportu (np. przez linie lotnicze).

W przypadku jakichkolwiek pytań związanych z niniejszą gwarancją możesz również do nas zadzwonić: 00800 – 86669445.

Nasze Centrum Obsługi Klienta wyjaśni ci szczegółowo, jak i gdzie zwrócić nam uszkodzony bagaż. Klient ponosi wszelkie koszty związane z odesłaniem Produktu, w tym między innymi koszty opakowania, wysyłki i właściwych podatków.

Do obsługi gwarancyjnej potrzebny będzie oryginalny dowód zakupu. Centrum Obsługi Klienta ustali, czy gwarancja obejmuje dany problem. W przypadku pozytywnej odpowiedzi dostaniesz wiadomość, czy Produkt zostanie naprawiony czy wymieniony. Wszelkie naprawy lub wymiany będą dokonywane na koszt Tommy Hilfiger (w tym koszty wysyłki naprawionego lub wymienionego produktu). Jeśli Produkt ma zostać wymieniony, ale nie jest już dostępny, zostanie on zastąpiony podobnym produktem Tommy Hilfiger.

Szkody wyrządzone przez osoby trzecie i szkody wtórne są bezwzględnie wyłączone z prawa gwarancji. Koszty pracy i szkody spowodowane przez kogokolwiek innego niż Centrum Obsługi Klienta Tommy Hilfiger (lub naszych zewnętrznych usługodawców) nie są objęte gwarancją. Niniejsza gwarancja ograniczona jest do wartości Produktu. Specyfikacje produkcyjne mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Kłódki bagaży mają na celu wyłącznie zapobieganie przypadkowemu otwarciu i nie zapobiegają kradzieży Produktu lub jego zawartości, złamaniu lub otworzeniu bagażu przez personel lotniska lub władze. Sprawdź swój produkt bezzwłocznie po użytkowaniu go przez kogokolwiek innego. W przypadku uszkodzenia w transporcie, zgłoś roszczenie do firmy transportowej (która jest ubezpieczona przed uszkodzeniem Produktu) w miejscu docelowym, przed odprawą celną.

Niniejsza gwarancja ma na celu zapewnienie użytkownikowi określonych praw. Oprócz praw opisanych w niniejszym dokumencie, Twoje ustawowe prawa w przypadku wadliwych przedmiotów pozostają nienaruszone.

Niniejsze warunki gwarancji podlegają prawu holenderskiemu, z wyłączeniem Konwencji Wiedeńskiej o międzynarodowej sprzedaży towarów. Sąd w Amsterdamie w Holandii ma wyłączną jurysdykcję do rozstrzygania wszelkich sporów w związku z niniejszymi warunkami gwarancji, bez uszczerbku dla prawa do odwołania i prawa do odwołania się do Sądu Najwyższego.