OGÓLNE WARUNKI

TOMMY TOGETHER

1. Ogólne zasady członkostwa
2. Kraje uczestniczące
3. Czym jest program członkowski
4. Wygaśnięcie korzyści
5. Korzystanie z członkostwa
6. Prawo do anulowania członkostwa
7. Zakończenie członkostwa i zmiany w programie Tommy Together

8. Ochrona danych
9. Wyłączenie i ograniczenie odpowiedzialności
10. Nasze dane kontaktowe
11. Pozostałe postanowienia
12. Prawo właściwe i jurysdykcja

Tommy Together to spersonalizowany program członkowski firmy Tommy Hilfiger Europe B.V. dostępny dla naszych cenionych klientów, którzy w kontaktach z Tommy Hilfiger, zarówno w internecie, jak i poza nim, preferują indywidualną formę interakcji. Tommy Together oferuje taką personalizację, aby zapewnić dopasowanie do tego, co jest dla Ciebie ważne i pozwala Ci jak najlepiej wykorzystać oferowane przez nas usługi. Tommy Together obejmuje spersonalizowane zaproszenia, w tym do korzystania z ekskluzywnych promocji i ofert specjalnych oraz do udziału w wydarzeniach i inicjatywach, które naszym zdaniem mogą Cię zainteresować.

1. TOMMY TOGETHER - OGÓLNE ZASADY CZŁONKOSTWA

1.1 Członkostwo w Tommy Together jest zastrzeżone do osób prywatnych w wieku co najmniej 18 lat, zamieszkałych w krajach uczestniczących w programie wymienionych na stronie  pl.tommy.com/tommy-together („Kraje uczestniczące”) i w każdym innym kraju, który zostanie dodany do tej listy w dowolnym czasie. Rejestrując się i uczestnicząc w programie Tommy Together, potwierdzasz, że spełniasz te wymagania kwalifikacyjne.

1.2 Członkostwo w programie Tommy Together ma ściśle osobisty charakter i jest spersonalizowane pod kątem danego członka. Tylko osoba zarejestrowana jako członek może uzyskać korzyści związane z kontem członkowskim i nie może ich przenieść. Obowiązuje limit jednego członkostwa na osobę. W programie Tommy Together można zarejestrować się wyłącznie przy użyciu jednego zarejestrowanego adresu e-mail. Zabronione jest korzystanie z wielu adresów e-mail w celu zarejestrowania wielu członkostw. W przypadku odnotowania takich działań Tommy Hilfiger zastrzega sobie prawo do rozwiązania członkostwa w programie Tommy Together.

1.3 Członkostwo podlega niniejszym Warunkom („Warunki”), a także wszelkim innym zasadom, politykom i procedurom przyjętym przez Tommy Hilfiger, które zostały Ci przedstawione i które zatwierdzasz, korzystając z ofert, nagród, możliwości zakupu i innych powiązanych usług.

1.4 Aby zostać członkiem Tommy Together, należy w całości wypełnić formularz rejestracyjny.

1.5 Formularz rejestracyjny można wypełnić i przesłać po dokonaniu zakupu w wybranych sklepach Tommy Hilfiger w Krajach uczestniczących lub – w wybranych krajach – po dokonaniu zakupu online na stronie www.tommy.com. Lista sklepów uczestniczących w programie jest dostępna na stronie pl.tommy.com/tommy-together.

1.6 Masz obowiązek aktualizowania swojego adresu e-mail oraz innych danych kontaktowych.

1.7. Firma Tommy Hilfiger zastrzega sobie prawo do odmowy przyznania członkostwa w programie osobie, która nie spełnia kryteriów określonych w niniejszych Warunkach.

1.8 Niniejsze Warunki mogą ulec zmianie. Dodatkowe informacje na temat zmian niniejszych Warunków znajdują się w punkcie 7 poniżej.

2. KRAJE UCZESTNICZĄCE

Program Tommy Together jest obecnie dostępny w wybranych sklepach Tommy Hilfiger w Krajach uczestniczących oraz w wybranych krajach wskazanych na stronie www.tommy.com. Lista sklepów uczestniczących w programie jest dostępna na stronie pl.tommy.com/tommy-together

3. CZYM JEST PROGRAM CZŁONKOWSKI

3.1 Członkostwo w programie Tommy Together oznacza spersonalizowany program członkowski, w tym program lojalnościowy, który daje prawo do określonych korzyści, ekskluzywnych promocji, ofert specjalnych, biuletynów i informacji handlowych (o ile wyrażono zgodę na ich otrzymywanie), rekomendacji oraz zaproszeń do udziału w wydarzeniach i inicjatywach związanych z członkostwem. Członkowie będą powiadamiani o nadchodzących i/lub bieżących korzyściach i promocjach w zależności od członkostwa i dotychczasowych interakcji z naszymi usługami online i offline. Nadchodzące i bieżące korzyści i promocje opisane powyżej można również znaleźć na stronie pl.tommy.com/tommy-together.

3.2 Jako członek programu Tommy Together będziesz uprawniony(-a) do następujących korzyści:

 • Oferta powitalna: gdy po raz pierwszy zarejestrujesz się w Tommy Together, automatycznie otrzymasz ofertę powitalną z podziękowaniem za dołączenie.
 • Oferta urodzinowa: chcielibyśmy świętować Twoje urodziny razem z Tobą, dlatego jeśli podasz nam swoją datę urodzenia, w dniu urodzin otrzymasz specjalny prezent. Oferta urodzinowa przysługuje tylko raz w roku kalendarzowym.
 • Wcześniejszy dostęp do wyprzedaży lub kolekcji: w zależności od członkostwa i interakcji z usługami Tommy Hilfiger możesz kwalifikować się do otrzymywania zaproszeń do wyprzedaży lub kolekcji z wcześniejszym dostępem. Dodatkowe informacje na temat przysługującego Ci wcześniejszego dostępu do wyprzedaży lub kolekcji zostaną Ci przekazane przy wręczeniu zaproszenia.
 • Spersonalizowane oferty: w zależności od członkostwa i interakcji z usługami Tommy Hilfiger możesz być uprawniony(-a) do otrzymywania spersonalizowanych ofert. Ponieważ oferty te są spersonalizowane wyłącznie pod kątem Twojego członkostwa, dodatkowe informacje zostaną Ci przekazane przy wręczeniu oferty.
 • Dostęp do wydarzeń tylko dla członków: w zależności od członkostwa i interakcji z usługami Tommy Hilfiger możesz być uprawniony(-a) do otrzymywania zaproszeń na wydarzenia tylko dla członków. Wszelkie dodatkowe informacje dotyczące tych wydarzeń zostaną Ci przekazane przy wręczeniu zaproszenia.
 • Dostęp do konkursów i loterii tylko dla członków: w zależności od członkostwa i interakcji z usługami Tommy Hilfiger możesz być uprawniony(-a) do udziału w konkursach lub loteriach tylko dla członków. Będą one uzależnione od wyrażenia zgody na odrębne warunki obowiązujące w przypadku poszczególnych konkursów i loterii.
 • Newsletter z aktualnościami dotyczącymi produktów Tommy Hilfiger oraz innymi informacjami, jeśli zapiszesz się do otrzymywania naszego newslettera.

3.3 Powyższe korzyści lub wszelkie korzyści, jakie mogą zostać przyznane na podstawie członkostwa, można zrealizować w dowolnym uczestniczącym w programie sklepie stacjonarnym lub sklepie online Tommy Hilfiger. Lista sklepów uczestniczących w programie dostępna jest tutaj. Lista ta może być od czasu do czasu aktualizowana. Jeśli wymagają tego lokalne przepisy, lista ta może być aktualizowana wyłącznie z uzasadnionych powodów lub powodów biznesowych. Jeśli na mocy lokalnych przepisów wymagane jest przesłanie powiadomienia, wyślemy Ci takie powiadomienie, w takim zakresie i tak szybko, jak to praktycznie możliwe.

3.4 Od czasu do czasu, według własnego uznania, możemy zmieniać, wstrzymywać lub dodawać interakcje, w ramach których można zdobywać korzyści członkowskie, zmieniać liczbę udostępnianych korzyści lub zmieniać sposób ich odbierania lub otrzymywania, z uprzednim powiadomieniem lub bez takiego powiadomienia. Jeśli na mocy lokalnych przepisów wymagane jest przesłanie powiadomienia, wyślemy Ci takie powiadomienie, w takim zakresie i tak szybko, jak to praktycznie możliwe. Należy pamiętać, że w niektórych jurysdykcjach zmiany tego typu nie mogą być przeprowadzane według naszego wyłącznego uznania – w takich przypadkach możemy wprowadzać je wyłącznie z uzasadnionych powodów biznesowych.

3.5 Aby otrzymać kwalifikujące się korzyści członkowskie za zakupy lub interakcje, musisz podać swój adres e-mail w sklepie lub online na stronie internetowej Tommy Hilfiger. W przypadku niemożności otrzymania kwalifikujących się korzyści członkowskich z powodu niepodania adresu e-mail możesz skontaktować się z zespołem obsługi klienta aby po przedstawieniu wymaganego dowodu zrealizować korzyści członkowskie za zakupy lub interakcje.

3.6 Członkowie zaczną otrzymywać lub zdobywać korzyści członkowskie począwszy od daty rejestracji w Tommy Together, a żadne wcześniejsze transakcje lub interakcje nie będą kwalifikowały się do otrzymywania lub zdobywania korzyści członkowskich.

4. WYGAŚNIĘCIE KORZYŚCI

4.1 Data wygaśnięcia wszelkich korzyści otrzymanych w ramach członkostwa w programie Tommy Together zostanie podana w momencie ich otrzymania. Na przykład data wygaśnięcia oferty powitalnej zostanie podana w powitalnej wiadomości e-mail.

4.2 Członkowie nie mogą przekazywać sobie uzyskanych korzyści ani nie mogą ich wymienić na gotówkę.

5. KORZYSTANIE Z CZŁONKOSTWA

5.1 Członkostwo jest spersonalizowane i dotyczy wyłącznie Ciebie. Jesteś odpowiedzialny(-a) za zachowanie poufności swojego hasła i konta oraz ponosisz pełną odpowiedzialność za wszelkie działania podejmowane przy użyciu tego hasła i konta. Program Tommy Together jest przeznaczony wyłącznie do Twojego osobistego użytku. Nie możesz udostępniać członkostwa ani żadnych powiązanych danych logowania, ani w żaden sposób udostępniać ich innym osobom. Musisz bez zbędnej zwłoki poinformować zespół Tommy Hilfiger, korzystając z danych kontaktowych podanych poniżej, o każdym nieautoryzowanym użyciu Twojego członkostwa lub danych logowania lub o jakimkolwiek innym naruszeniu bezpieczeństwa.

5.2 Niniejszym zgadzasz się, że nie będziesz:

 • uzyskiwać dostępu, wykorzystywać, powielać, modyfikować, pobierać, sprzedawać, przekazywać, publikować ani w inny sposób udostępniać członkostwa w jakichkolwiek celach komercyjnych;
 • kopiować, modyfikować, zmieniać, powielać, dekompilować, poddawać inżynierii wstecznej, dezasemblować ani w inny sposób próbować uzyskać wgląd w kod źródłowy, kod obiektowy lub leżącą u jego podstaw strukturę, pomysły, know-how lub algorytmy związane z członkostwem (lub jakimkolwiek jego elementem) lub jakiekolwiek oprogramowanie, dokumentację lub dane związane z członkostwem (lub jakąkolwiek jego częścią);
 • podejmować jakichkolwiek działań, które mogą uszkodzić, zakłócić lub w inny sposób naruszyć funkcjonowanie programu Tommy Together;
 • nadużywać członkostwa lub wykorzystywać go w jakimkolwiek niezgodnym z prawem lub nieautoryzowanym celu (w tym poprzez przesyłanie wirusów komputerowych za pośrednictwem konta lub korzystanie z konta w sposób dyskryminujący, obraźliwy, obelżywy, złośliwy, zniesławiający lub w inny sposób naruszający lub łamiący prawa innych osób); oraz
 • przekazywać, sprzedawać lub wymieniać (lub podejmować próby przekazania, sprzedaży lub wymiany) jakichkolwiek nagród lub ekskluzywnych ofert promocyjnych dla członków.

6. PRAWO DO ANULOWANIA CZŁONKOSTWA

6.1 Możesz anulować swoje członkostwo w dowolnym momencie poprzez:

 • kliknięcie linku anulowania członkostwa w programie Tommy Together zawartego w każdej wiadomości e-mail dotyczącej członkostwa; lub
 • kontakt z naszym zespołem obsługi klienta, pocztą elektroniczną lub telefonicznie, korzystając z danych kontaktowych podanych poniżej, lub przy użyciu formularza kontaktowego dostępnego na naszej stronie internetowej www.tommy.com.

6.2 Jeśli anulujesz swoje członkostwo, program Tommy Together stanie się dla Ciebie niedostępny i nie będziesz już móc korzystać z usług świadczonych członkom tego programu, a także utracisz wszystkie korzyści zgromadzone w ramach członkostwa. W przypadku anulowania członkostwa możesz dołączyć do programu ponownie poprzez ponowną rejestrację w późniejszym terminie. W takim jednak przypadku uzyskane wcześniej korzyści członkowskie nie będą kontynuowane w ramach nowego członkostwa i nie będziesz już otrzymywać żadnych informacji handlowych.

6.3 Zabrania się wielokrotnego anulowania i ponownego dołączania do programu Tommy Together w ciągu dwunastu (12) miesięcy w celu powtórnego uzyskania tych samych lub zbliżonych korzyści wynikających z członkostwa. W przypadku odnotowania takiej aktywności firma Tommy Hilfiger zastrzega sobie prawo do zakończenia Twojego członkostwa w programie Tommy Together.

7. ZAKOŃCZENIE CZŁONKOSTWA I ZMIANY W PROGRAMIE TOMMY TOGETHER

7.1 W zakresie dozwolonym przez obowiązujące przepisy prawa, możemy anulować Twoje członkostwo w dowolnym momencie, jeśli stwierdzimy, że: (a) nie kwalifikujesz się do programu zgodnie z punktem 1 powyżej, (b) naruszyłeś(-aś) którykolwiek z niniejszych Warunków lub jakiekolwiek obowiązujące warunki sprzedaży produktu bądź jakiekolwiek obowiązujące przepisy lub regulacje albo (c) dopuściłeś(-aś) się podstępu, fałszerstwa lub oszustwa albo innego nadużycia względem Tommy Together bądź (d) jeśli mamy ku temu podstawę prawną lub ważny uzasadniony interes (np. jeśli zdecydujemy się nie kontynuować programu członkostwa). Jeśli wymagają tego obowiązujące lokalnie przepisy, prześlemy Ci stosowne powiadomienie pocztą elektroniczną z co najmniej 2-tygodniowym (dwutygodniowym) wyprzedzeniem.

7.2 Zastrzegamy sobie prawo do unieważnienia niektórych lub wszystkich korzyści wynikających z członkostwa, jeśli stwierdzimy, że otrzymałeś(-aś) je w wyniku błędu, domniemanego oszustwa lub podstępu albo w jakikolwiek sposób, który nie jest dozwolony lub jest uznawany za niezgodny z prawem lub niniejszymi Warunkami.

7.3 Jeśli anulujemy członkostwo zgodnie z punktami 7.1 i 7.2, utracisz wszystkie zgromadzone korzyści wynikające z członkostwa.

7.4 Od czasu do czasu możemy wprowadzać niewielkie zmiany w niniejszych Warunkach (na przykład w przypadku zmiany prawa, która wymaga zmiany Warunków, dodanie nowych nagród, dodanie nowych możliwości uzyskania korzyści członkowskich, modyfikacja funkcji programu Tommy Together, zmiana nazwy programu Tommy Together lub którejkolwiek z jego usług, nagród lub korzyści albo modyfikacja środowiska technicznego). Prosimy o regularne sprawdzanie niniejszych Warunków, aby upewnić się, że rozumiesz aktualne warunki, które mają zastosowanie w odniesieniu do Twojego członkostwa.

7.5 W przypadku jakichkolwiek znaczących zmian w niniejszych Warunkach, które będą miały istotny negatywny wpływ na Ciebie, lub jeśli zdecydujemy się zakończyć program Tommy Together, podejmiemy odpowiednie środki w celu poinformowania Cię o tych zmianach z wyprzedzeniem, na przykład poprzez opublikowanie zmienionej wersji niniejszych Warunków na stronie pl.tommy.com/tommy-together. Jeśli po opublikowaniu takich zmian zarejestrujesz się w programie Tommy Together po raz pierwszy, zmieniona wersja niniejszych Warunków będzie miała zastosowanie do Ciebie natychmiast po rejestracji. W zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo, kontynuując korzystanie z członkostwa po wejściu w życie takich zmian, wyrażasz zgodę na przestrzeganie zaktualizowanych Warunków.

7.6 W okresie wypowiedzenia, o którym mowa w punkcie 7.5, masz prawo anulować swoje członkostwo, korzystając z procedury określonej w punkcie 6.1.

8. OCHRONA DANYCH

8.1 Wszystkie dane osobowe przekazane przez Ciebie i zebrane w ramach Twojego członkostwa w programie Tommy Together oraz podczas interakcji z nami zarówno w internecie, jak i poza nim, a także, w stosownych przypadkach, za pośrednictwem osób trzecich, będą wykorzystywane i wymieniane w celach określonych w naszej polityce prywatności..

8.2 Firma Tommy Hilfiger Europe B.V. jest odpowiedzialna za przetwarzanie danych osobowych członków programu Tommy Together zgodnie z obowiązującymi krajowymi przepisami o ochronie danych. Wszystkie otrzymane dane i informacje są przesyłane i przetwarzane przez / w imieniu firmy Tommy Hilfiger Europe B.V. w Amsterdamie. 

Aby uzyskać więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych i skorzystać z praw przysługujących na mocy obowiązujących przepisów o ochronie danych, kliknij tutaj, aby zapoznać się z naszą polityce prywatności..

9. WYŁĄCZENIE I OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

9.1 W zakresie dozwolonym przez obowiązujące przepisy prawa, w przypadku nieprzestrzegania przez nas niniejszych Warunków, ponosimy odpowiedzialność za poniesione przez Ciebie straty lub szkody, które są bezpośrednim wynikiem naruszenia przez nas niniejszych Warunków, naszego umyślnego działania lub naszego rażącego zaniedbania, ale nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody, które nie są bezpośrednio powiązane.

9.2 Żadne z postanowień niniejszych Warunków nie wyłącza ani nie ogranicza naszej odpowiedzialności za:

 • oszustwo lub świadome wprowadzenie w błąd, umyślne działanie lub rażące zaniedbanie w związku z programem Tommy Together; lub
 • wszelkie sprawy, w odniesieniu do których wyłączenie lub ograniczenie naszej odpowiedzialności byłoby niezgodne z prawem, takie jak śmierć lub obrażenia ciała w zakresie spowodowanym naszym zaniedbaniem.

9.3 W zakresie dozwolonym przez prawo i niezależnie od postanowień punktu 9.2, nasza łączna odpowiedzialność wobec Ciebie w odniesieniu do wszelkich strat lub szkód poniesionych i wynikających z niniejszych Warunków lub w związku z nimi nie przekroczy kwoty 100 EUR lub kwoty jakiejkolwiek przewidywalnej szkody typowej dla tego rodzaju umowy, w zależności od tego, która z tych kwot jest wyższa.

9.4 Niektóre jurysdykcje nie zezwalają na ograniczenie lub wyłączenie odpowiedzialności, więc niektóre z powyższych ograniczeń odpowiedzialności mogą nie mieć do Ciebie zastosowania. W szczególności powyższe ograniczenia lub wyłączenia nie mają wpływu na Twoje ustawowe prawa konsumenta w danej jurysdykcji.

10. NASZE DANE KONTAKTOWE

Tommy Hilfiger Europe B.V.
Centrum obsługi klienta
Danzigerkade 165    
1013 AP Amsterdam
+44 - 2039668219 (numer bezpłatny) 
+31 - 702090443 (mogą obowiązywać stawki międzynarodowe)

11. POZOSTAŁE POSTANOWIENIA

11.1 Tommy Hilfiger zastrzega sobie prawo do wycofania bieżących korzyści i promocji w dowolnym momencie. Jeśli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa, możemy wycofać bieżące korzyści i promocje wyłącznie z uzasadnionych lub biznesowych powodów, o czym powiadomimy Cię za pośrednictwem poczty elektronicznej, w takim zakresie i tak szybko, jak to praktycznie możliwe. Członkostwo w Tommy Together nigdy nie podlega wymianie na gotówkę i nigdy nie daje prawa do otrzymania gotówki.

11.2 Każda z klauzul niniejszych Warunków ma zastosowanie oddzielnie. Jeśli jakikolwiek sąd lub właściwy organ uzna, że którakolwiek z tych klauzul jest niezgodna z prawem lub niewykonalna, pozostałe klauzule pozostaną w pełnej mocy, a niezgodna z prawem lub niewykonalna klauzula zostanie zastąpiona przez strony skutecznym lub wykonalnym nowym postanowieniem.

12. PRAWO WŁAŚCIWE I JURYSDYKCJA

12.1 W zakresie, w jakim obowiązujące przepisy prawa konsumenckiego w Twoim kraju zamieszkania lub pobytu nie są nadrzędne, niniejsze Warunki podlegają prawu holenderskiemu. Wszelkie spory wynikające z niniejszych Warunków lub z nimi związane podlegają jurysdykcji właściwych sądów w Amsterdamie (Holandia).

12.2 Niezależnie od powyższej klauzuli dotyczącej jurysdykcji, jeśli lokalne przepisy konsumenckie przyznają Ci prawo do powództwa prywatnego w Twojej jurysdykcji, możesz również wnieść wszelkie spory wynikające z niniejszych Warunków do właściwego sądu w kraju swojego zwykłego pobytu lub zamieszkania.

12.3 Tylko dla konsumentów z UE: jeśli chcesz uzyskać więcej informacji na temat internetowego rozstrzygania sporów, skorzystaj z tego linku do strony internetowej Komisji Europejskiej:  http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Link ten jest udostępniany zgodnie z wymogami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 wyłącznie w celach informacyjnych. Nie jesteśmy zobowiązani do udziału w internetowym rozstrzyganiu sporów.

Niniejsze Warunki zostały ostatnio zaktualizowane w kwietniu 2023 r.

(© 2023, Tommy Hilfiger Licensing B.V.)