WARUNKI OGÓLNE

THE HILFIGER CLUB

1. Ogólne zasady członkostwa, 2. Kraje obowiązywania, 3. Korzyści, 4. Ochrona danych, 5. Nasze dane kontaktowe, 6. Postanowienia różne, 7. Prawo właściwe

1. Klub Hilfiger Club — ogólne zasady członkostwa

1.1 Członkostwo w The Hilfiger Club jest zarezerwowane dla osób prywatnych, w wieku co najmniej 18 lat, które są mieszkańcami krajów uczestniczących w programie, wymienionych na stronie pl.tommy.com/hilfiger-klub („Kraje uczestniczące”) oraz wszelkich innych krajów, które będą do tego wykazu dodawane.

1.2 Członkostwo w The Hilfiger Club jest przypisane wyłącznie do konkretnej osoby; tylko osoba zarejestrowana jako członek może uzyskać korzyści związane z kontem członkowskim i nie może przenieść tych świadczeń.

1.3 Aby zostać członkiem The Hilfiger Club, należy wypełnić w całości formularz rejestracji.

1.4 Formularz można wypełnić i przesłać po zakupie w wybranych sklepach Tommy Hilfiger w Krajach uczestniczących lub – w wybranych krajach – po zakupie online na stronie www.tommy.com. W celu zapoznania się z ofertą sklepów uczestniczących prosimy odwiedzić stronę pl.tommy.com/hilfiger-klub.

1.5 Tommy Hilfiger zastrzega sobie prawo odmowy udzielenia członkostwa osobie, która nie spełnia kryteriów określonych w niniejszych warunkach.

1.6 Członkostwo może zostać anulowane w dowolnym momencie.

1.7 Uznaje się, że wszystkie osoby zainteresowane uczestnictwem w The Hilfiger Club przeczytały i zaakceptowały niniejsze warunki ogólne, które są również dostępne w sklepie na stronie pl.tommy.com/hilfiger-klub.

1.8 Niniejsze warunki ogólne mogą ulec zmianie.

2. KRAJE OBOWIĄZYWANIA

The Hilfiger Club obowiązuje obecnie w wybranych sklepach Tommy Hilfiger w Krajach uczestniczących oraz w wybranych krajach na stronie www.tommy.com. W celu zapoznania się z ofertą sklepów uczestniczących prosimy odwiedzić stronę pl.tommy.com/hilfiger-klub

3. KORZYŚCI

Członkostwo w The Hilfiger Club daje prawo do określonych korzyści i promocji. Członkowie będą powiadamiani o nadchodzących lub bieżących korzyściach i promocjach, w zależności od przypadku, o ile nie wskazali, że nie chcą otrzymywać tych powiadomień. Nadchodzące i bieżące korzyści i promocje można znaleźć również na stronie pl.tommy.com/hilfiger-klub.

4. OCHRONA DANYCH 

4.1 Wszystkie dane osobowe zgromadzone za pośrednictwem członkostwa w The Hilfiger Club będą wykorzystywane i udostępniane wyłącznie na potrzeby komunikacji The Hilfiger Club oraz bezpośrednich wiadomości mailowych dotyczących produktów i wydarzeń Tommy Hilfiger, pod warunkiem, że uczestnik wyraził zgodę na dołączenie do The Tommy Hilfiger Club. 

4.2 SpółkaTommy Hilfiger Europe B.V. odpowiada za przetwarzanie danych osobowych członków The Hilfiger Club zgodnie z obowiązującymi krajowymi przepisami o ochronie danych. Wszystkie otrzymane dane i informacje są wysyłane i przetwarzane przez spółkę Tommy Hilfiger Europe B.V. w Amsterdamie lub w jej imieniu. 


Masz prawo zażądać od nas:

    • zapewnienia dostępu do swoich danych osobowych, które zbieramy i przetwarzamy, 
    • poprawienia lub usunięcia danych osobowych, 
    • ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych, 
    • przekazania elektronicznej kopii Twoich danych osobowych w celu przesłania jej do innej firmy, 
    • lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

W tym celu możesz skontaktować się z nami za pośrednictwem naszego formularza obsługi klienta. 


Jeśli chcesz zrezygnować z otrzymywania bezpośrednich komunikatów marketingowych, możesz kliknąć łącze rezygnacji w odpowiedniej wiadomości. 

Masz także prawo złożyć skargę do organu ochrony danych w swoim kraju lub regionie, lub miejscu, w którym doszło do domniemanego naruszenia obowiązującego prawa ochrony danych. Lista organów ochrony danych jest dostępna pod tym łączem: tutaj.

Aby uzyskać więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych, kliknij tutaj: informacja o ochronie prywatności. 

5. NASZE DANE KONTAKTOWE

Hilfiger Stores B.V. i Tommy Hilfiger Europe B.V.     
Obsługa klienta    
Danzigerkade 165    
1013 AP Amsterdam

6. POSTANOWIENIA RÓŻNE 

Tommy Hilfiger zastrzega sobie prawo do cofnięcia bieżących korzyści i promocji w dowolnym momencie. Członkostwo w The Hilfiger Club nie podlega wymianie na gotówkę i nie daje prawa do otrzymania gotówki.

7. PRAWO WŁAŚCIWE 

Niniejsze ogólne warunki ogólne podlegają prawu holenderskiemu. Wszelkie spory wynikające z niniejszych warunków ogólnych lub z nimi związane zostaną przekazane do wyłącznej jurysdykcji właściwych sądów w Amsterdamie w Holandii.

(© 2014, Tommy Hilfiger Europe B.V)