OGÓLNE WARUNKI

KLUB HILFIGER CLUB

1. Klub Hilfiger Club — ogólne zasady członkostwa

1.1. Członkami klubu Hilfiger Club mogą zostać osoby prywatne w wieku 18 lat i powyżej, które są rezydentami krajów wymienionych na stronie www.thehilfigerclub.com („Kraje objęte programem”) oraz innych krajów, które będą dodawane do tej listy od czasu do czasu.

1.2. Karta klubu Hilfiger Club jest ściśle osobista; tylko osoba zarejestrowana jako właściciel karty może czerpać korzyści związane z jej posiadaniem. Tych korzyści nie można przekazywać innym osobom.

1.3. Aby zostać członkiem klubu Hilfiger Club, należy wypełnić cały formularz rejestracyjny.

1.4. Rejestrację można wykonać i przesłać po dokonaniu zakupu w jednym z wybranych sklepów Tommy Hilfiger w Krajach objętych programem lub — w wybranych krajach — po zakupie w sklepie internetowym www.tommy.com. Aby wyświetlić listę sklepów objętych programem, należy odwiedzić witrynę www.thehilfigerclub.com.

1.5. Firma Tommy Hilfiger zastrzega sobie prawo do odmowy przyznania członkostwa w klubie każdej osobie, która nie spełnia kryteriów określonych w niniejszych warunkach.

1.6. Członkostwo można w każdej chwili anulować.

1.7. Wszystkie osoby będące członkami klubu Hilfiger Club są zobowiązane do przeczytania i zaakceptowania niniejszych ogólnych warunków, które są również dostępne na stronie www.thehilfigerclub.com.

1.8. Niniejsze ogólne warunki podlegają zmianom.

1.9. Członkowie odpowiadają za utratę lub kradzież karty klubu Hilfiger Club i powinni powiadomić o tym firmę Tommy Hilfiger tak szybko, jak to możliwe.

2. Kraje objęte programem

Karta klubu Hilfiger Club jest obecnie ważna w wybranych sklepach Tommy Hilfiger w Krajach objętych programem oraz w wybranych krajach w sklepie internetowym www.tommy.com. Aby wyświetlić listę sklepów objętych programem, należy odwiedzić witrynę www.thehilfigerclub.com. Przyszli członkowie muszą dostarczyć dowód zamieszkania, aby kwalifikować się do programu klub Hilfiger Club.

3. Ochrona danych

3.1. Wszystkie dane osobowe zgromadzone w związku z członkostwem w klubie Hilfiger Club będą wykorzystywane i przekazywane wyłącznie w celach komunikacji w ramach klubu Hilfiger Club oraz w celu przesłania kampanii mailingowych związanych z produktami i wydarzeniami Tommy Hilfiger.

3.2. Firma Tommy Hilfiger Europe B.V. jest odpowiedzialna za przetwarzanie danych osobowych członków klubu Hilfiger Club zgodnie z krajowymi ustawami o ochronie danych osobowych. Wszelkie otrzymywane dane i informacje są przetwarzane przez lub w imieniu firmy Tommy Hilfiger Europe B.V w Europie. W celu umożliwienia członkom klubu Hilfiger Club czerpania korzyści wynikających z członkostwa w klubie w równej mierze w Europie jak i w Stanach Zjednoczonych, w ograniczonych okolicznościach, gdy dane osobowe są przetwarzane poza Europą w Stanach Zjednoczonych, dane osobowe mogą być przetwarzane w imieniu firmy Tommy Hilfiger Europe B.V przez firmę PVH Corp, spółkę dominującą Tommy Hilfiger Europe B.V, która podpisała umowę o przetwarzanie danych (w tym klauzule wzorcowe UE) z firmą Tommy Hilfiger Europe B.V w celu spełnienia europejskich wymogów dotyczących ochrony danych.

3.3. Jeśli członkowie mają pytania na temat klubu Hilfiger Club, nie chcą już aby kontaktowano się z nimi w bezpośrednich celach marketingowych lub chcieliby uzyskać dostęp do danych osobowych lub zmienić je, mogą wysłać do nas wiadomość na adres:

TOMMY HILFIGER EUROPE B.V.
Attn: The Hilfiger Club
Postbus 56711
1040 AS Amsterdam
The Netherlands

3.4 3.4. Więcej informacji na temat naszej polityki ochrony danych osobowych można znaleźć na stronie.

4. Korzyści

Członkostwo w klubie Hilfiger Club daje prawo do pewnych korzyści i promocji. Członkowie zostaną powiadomieni o zbliżających się i/lub trwających korzyściach i promocjach, w zależności od okoliczności, chyba że zrezygnowali z otrzymywania takich powiadomień. Zbliżające się i trwające korzyści oraz promocje można również znaleźć na stronie www.thehilfigerclub.com.

5. Postanowienia różne

Tommy Hilfiger zastrzega sobie prawo do wstrzymania trwających korzyści i promocji w każdej chwili. Karta klubu Hilfiger Club nie podlega wymianie na gotówkę oraz nigdy nie daje uprawnienia do otrzymania gotówki.

6. Prawo właściwe

Niniejsze ogólne warunki podlegają prawu Danii. Wszelkie spory wynikające z niniejszych ogólnych warunków lub związane z nimi podlegają wyłącznej jurysdykcji kompetentnych sądów w Amsterdamie, w Holandii.

(© 2014, Tommy Hilfiger Europe B.V)