Page header&quickjump links

Consumer Service Page Desktop

OGÓLNE WARUNKI UŻYTKOWANIA I SPRZEDAŻY

TOMMY HILFIGER

Złożenie zamówienia oznacza wyrażenie zgody na następujące ogólne warunki.

I. ZastosowanieII. Warunki użytkowania WitrynyIII. Warunki sprzedażyIV. Postanowienia różne

I. Zastosowanie

​​​​​​​

Niniejsze ogólne warunki („Warunki”) stosuje się do: 

a) wykorzystywania jakichkolwiek informacji, zdjęć, dokumentów i/lub innych usług w następujących sklepach internetowych tommy.com firmy Tommy Hilfiger w Europie: nl.tommy.com, uk.tommy.com, it.tommy.com, eu.tommy.com, fr.tommy.com, be.tommy.com, ru.tommy.com, ch.tommy.com, es.tommy.com, de.tommy.com, at.tommy.com oraz ich różnych wersji („Witryna”); oraz

b) zakupu produktów markowych firmy Tommy Hilfiger i/lub Hilfiger Denim w Witrynie.

II. Warunki użytkowania Witryny

1. PRYWATNOŚĆ DANYCH OSOBOWYCH

Wszelkie dane osobowe są traktowane jako poufne, a prawa użytkowników odnośnie do zasadnych obaw są ściśle przestrzegane zgodnie z wymogami prawnymi. Więcej informacji znajduje się w Załączniku 1 do niniejszych Warunków, który obejmuje politykę prywatności, bezpieczeństwa oraz plików cookie.

2. WYŁĄCZENIE Z ODPOWIEDZIALNOŚCI ZEWNĘTRZNYCH ŁĄCZY

Witryna może zawierać łącza do zewnętrznych stron internetowych. Firma Tommy Hilfiger niniejszym wyraźnie oświadcza, że nie ma wpływu na układ oraz treść powiązanych witryn i kategorycznie odcina się od treści wszystkich powiązanych witryn stron trzecich. Firma Tommy Hilfiger nie ponosi odpowiedzialności za użytkowanie lub treść stron internetowych, na których znajdują się łącza do niniejszej strony lub takich, które są z nią powiązane. Polityka prywatności, bezpieczeństwa i plików cookie nie mają zastosowania do żadnej kolekcji oraz przetwarzania danych osobowych użytkowników w witrynach zewnętrznych lub za ich pośrednictwem.

3. INFORMACJE W WITRYNIE

Informacje zawarte w niniejszej Witrynie mają charakter ogólny i nie stanowią porady. Pomimo tego że firma Tommy Hilfiger stworzyła swoją Witrynę z zachowaniem najwyższej staranności, zawarte w niej informacje, teksty, dokumenty, grafiki, filmy, muzyka i/lub inne usługi/informacje mogą zawierać błędy lub być w inny sposób niepoprawne lub niepełne. Firma Tommy Hilfiger nie gwarantuje, że Witryna i/lub informacje są bez błędów, wad, złośliwego oprogramowania i wirusów ani że Witryna i/lub informacje są poprawne, zaktualizowane i dokładne.

Firma Tommy Hilfiger nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wynikające z użytkowania lub niemożności użytkowania Witryny, w tym szkody spowodowane przez złośliwe oprogramowanie, wirusy, lub nieprawidłowe czy niewystarczające informacje lub Witrynę, pod warunkiem że taka szkoda jest wynikiem jakiegokolwiek umyślnego lub rażącego zaniedbania ze strony firmy.

Firma Tommy Hilfiger nie będzie ponadto odpowiedzialna za szkody wynikające z użytkowania (lub niemożności użytkowania) elektronicznych środków komunikacji z niniejszą Witryną, w tym m.in. szkody wywołane przez błędy lub opóźnienia w dostarczaniu komunikatów elektronicznych, przechwycenie lub zmanipulowanie komunikacji elektronicznej przez strony trzecie lub programy komputerowe służące do komunikacji elektronicznej lub przesyłania wirusów.

4. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

Wszelkie marki, logo, nazwy produktów i tytuły używane w Witrynie są znakami towarowymi lub nazwami handlowymi firmy Tommy Hilfiger lub należą do stron trzecich lub posiadaczy nazw handlowych. Niedozwolone jest używanie lub powielanie takich znaków handlowych, logo lub nazw handlowych, gdyż może to stanowić poważne naruszenie praw ich posiadacza.

Wszelkie projekty, teksty, dokumenty, filmy, muzyka i/lub inne usługi znajdujące się w Witrynie oraz ich wybór i układ, a także wszystkie kompilacje oprogramowania, związane z nim kody źródłowe oraz wszelkie pozostałe materiały w Witrynie są chronione prawami autorskimi firmy Tommy Hilfiger i/lub jej dostawców oraz podwykonawców.

Dozwolone jest wyłącznie elektroniczne kopiowanie lub drukowanie wersji papierowej fragmentów Witryny w zakresie niezbędnym do złożenia zamówienia u firmy lub korzystania z Witryny jako pomocy w zakupach. Niedozwolone jest jakiekolwiek inne wykorzystywanie informacji oraz materiałów z niniejszej Witryny, w tym ich powielanie w celach innych niż wskazane powyżej, modyfikacja, rozpowszechnianie lub ponowna publikacja. Jeżeli użytkownicy zdecydują się wykorzystać informacje z niniejszej Witryny, wymagana jest do tego pisemna zgoda firmy.

5. POLITYKA PRYWATNOŚCI I PLIKÓW COOKIE

Firma Tommy Hilfiger gromadzi i przetwarza dane osobowe użytkowników Witryny, zgodnie z polityką prywatności, bezpieczeństwa oraz plików cookie

6. NIEZAMÓWIONE PROPOZYCJE

W przypadku zamieszczenia w niniejszej Witrynie niezamówionych propozycji i/lub materiałów, bez względu na to, czy zawierają one teksty, obrazy, dźwięki, oprogramowanie, informacje i inne („Materiały”) lub wysyłania ich do firmy Tommy Hilfiger drogą mailową lub w inny sposób, będzie ona uprawniona do bezpłatnego użytkowania, kopiowania i/lub wykorzystania komercyjnego tych Materiałów w jak najszerszym zakresie oraz nie będzie zobowiązana do zachowania poufności w odniesieniu do tych Materiałów.

Użytkownicy niniejszym powinni zwolnić i zabezpieczyć firmę Tommy Hilfiger przed jakimikolwiek działaniami, roszczeniami i zobowiązaniami, doznanymi, zaciągniętymi lub poniesionymi przez firmę w wyniku wykorzystania i/lub eksploatacji Materiałów naruszających prawo (odnośnie do własności intelektualnej) stron trzecich lub sprzecznych z prawami stron trzecich.

III. Warunki sprzedaży

1. UPRAWNIENIA

Zamówienia można składać jako zarejestrowany użytkownik lub gość. Aby złożyć zamówienie, należy posiadać adres e-mail. Aby w pełni korzystać ze wszystkich funkcji Witryny, w tym dodawania produktów do koszyka zakupów oraz przesyłania zamówienia, należy skonfigurować przeglądarkę tak, aby akceptowała zarówno pliki cookie, jak i wyskakujące okienka (tzw. pop-upy). 

2. ZAMAWIANIE

Produkty znajdujące się w Witrynie stanowią ofertę zakupu produktów ze sklepów Hilfiger Stores B.V. („Tommy Hilfiger”) na podstawie danych umieszczonych w Witrynie.

Wszystkie wyświetlone ceny są podane w polskich złotych (PLN) i zawierają podatek VAT. Realizacja zamówień oraz dostaw jest możliwa wyłącznie na terenie Polski. W przypadku gdy firma Tommy Hilfiger nie będzie w stanie zrealizować zamówienia, niezwłocznie poinformuje o tym użytkowników. Zamówienia są przyjmowane tylko w ilościach typowych dla gospodarstw domowych. Więcej informacji na temat zamówień można znaleźć w części Informacje dotyczące zamówienia.

Po złożeniu zamówienia użytkownik otrzyma wiadomość e-mail, potwierdzającą otrzymanie zamówienia („Potwierdzenie zamówienia”). Nie oznacza to jednak, że zamówienie zostało przyjęte. Przyjęcie zamówienia odbywa się poprzez wysyłkę produktów do klientów — zostanie wysłana wiadomość e-mail z potwierdzeniem wysyłki produktów („Potwierdzenie wysyłki”).

Produkty w Witrynie znajdują się w magazynie i można je od razu wysłać. Wszystkie rozmiary, których nie ma w magazynie, są oznaczone jako niedostępne. Mogą zdarzyć się problemy z zapasami związane z zamawianiem produktów przez klientów w tym samym czasie. Jeżeli nie można wysłać wcześniej zamówionego towaru, ta część zamówienia może zostać anulowana, a koszt zamówienia zwrócony klientowi lub nie naliczony. Firma dokłada wszelkich starań, aby poziomy zapasów były jak najdokładniejsze. Jednak czasami mogą występować błędy. Internetowa kolekcja jest regularnie uzupełniana, dlatego warto co jakiś czas odwiedzać witrynę firmy. Jeżeli poszukiwanych produktów nie ma w sklepie, można ewentualnie sprawdzić ich dostępność w wybranym sklepie Tommy Hilfiger przy użyciu wyszukiwarki sklepów.

W przypadku złożenia zamówienia przez pomyłkę lub chęci anulowania zamówienia przed jego wysyłką, należy niezwłocznie skontaktować się z działem obsługi firmy Tommy Hilfiger telefonicznie pod numerem 00800 – 86669445*, pn.–pt. 09.30 - 18.00 *Numer bezpłatny lub drogą mailową na adres: contact.pl@service.tommy.com.  Firma Tommy Hilfiger dołoży wszelkich starań, aby udzielić klientom wszelkiej możliwej pomocy. Firma zawsze stara się szybko wysyłać zamówienia, co oznacza że na anulowanie zamówienia nie pozostaje dużo czasu.

Należy pamiętać, że po złożeniu zamówienia firma nie może dokonywać ani akceptować żadnych zmian (w adresie, rozmiarze, kolorze).

Realizacja wszystkich zamówień w Witrynie zależy od dostępności produktów. Firma wyraźnie zastrzega sobie prawo do odrzucenia zamówienia bez podania przyczyny. Zastrzega sobie również prawo do anulowania zamówienia w formie pisemnego powiadomienia w następujących sytuacjach (nie wyczerpują one wszystkich możliwości), bez ponoszenia odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody lub koszty, z wyjątkiem spłaty dowolnej kwoty otrzymanej od klienta w związku z anulowaniem zamówienia:

 • produkt jest niedostępny;
 • informacje dotyczące płatności nie są prawidłowe lub nie można ich zweryfikować;
 • zamówienie zostało oznaczone przez systemy bezpieczeństwa firmy jako nietypowe lub wskazujące na ryzyko oszustwa;
 • firma nie otrzymała płatności przelewem w ciągu 5 dni roboczych od Potwierdzenia zamówienia;
 • firma nie była w stanie dostarczyć zamówienia na wskazany adres;
 • na skutek okoliczności pozostających poza kontrolą firmy.

 

3. PŁATNOŚĆ

Sposób płatności

Płatności za produkty można dokonać przy użyciu karty kredytowej (MasterCard, Visa, American Express), aplikacji PayPal, karty upominkowej Tommy Hilfiger (patrz Załącznik 4), przelew bankowy (P24) i w inny sposób akceptowalny w danym kraju. Więcej informacji na temat procesu płatności można znaleźć tutaj.

Maksymalna kwota, jaką można wydać w jednym zamówieniu, różni się w zależności od wybranego sposobu płatności oraz tego, czy klient jest zarejestrowanym użytkownikiem czy gościem. Więcej informacji można znaleźć w tej części

Jeśli klient posiada kod promocyjny, należy wprowadzić go na stronie koszyka zakupów w polu „Kod promocyjny” i kliknąć przycisk „Zatwierdź”. Przed użyciem należy sprawdzić datę ważności kodu promocyjnego. Należy pamiętać, że nie można użyć więcej niż jednego kodu promocyjnego dla tego samego zakupu. Należy pamiętać, że w przypadku użycia kodów promocyjnych na produkty sprzedawane w ramach wyprzedaży całkowita zniżka jest wyższa niż 50% pierwotnej ceny, kod promocyjny może nie obowiązywać. Każdy kod promocyjny jest ważny tylko jeden raz, o ile nie zaznaczono inaczej.

Sprawdzanie danych osobowych

Podczas płatności firma Tommy Hilfiger może wykonać weryfikację zdolności kredytowej. Na podstawie jej wyników firma może zmienić, zmodyfikować lub odrzucić zamówienie i/lub wybrany sposób płatności. W większości przypadków firma Tommy Hilfiger zaproponuje możliwość wyboru innego sposobu płatności. Zespół obsługi klienta nie zostanie poinformowany o wynikach weryfikacji zdolności kredytowej.

Cena całkowita

Cena całkowita wyświetlona na ekranie końcowym płatności obejmuje podatek oraz koszty wysyłki. Cena ta będzie zachowana w Potwierdzeniu zamówienia. W przypadku płatności kartą kredytową cena całkowita za całe zamówienie będzie przedstawiona na wyciągu bankowym.

Zmiany cenObowiązują ceny produktów przedstawione w Witrynie. Mogą one okresowo ulegać zmianie, jednak nie wpłynie to na żadne potwierdzone zamówienie.

4. DOSTAWA

Z reguły czas dostawy wynosi od 2 do 5 dni roboczych liczonych od wysyłki zamówienia. Więcej szczegółów można znaleźć w części dotyczącej dostawy.

Jeśli dokonano zakupu przekraczającego próg stosowany w danym kraju dostawy, klient otrzyma opcję darmowej „standardowej dostawy” lub przecenionej „ekspresowej dostawy”. Więcej szczegółów można znaleźć w części dotyczącej opcji dostawy.

Jeśli dostarczone produkty posiadają widoczne wady materiału lub produkcyjne, w tym uszkodzenia spowodowane transportem, należy niezwłocznie poinformować o tym firmę drogą mailową lub telefoniczną. W przeciwnym razie nie ma to wpływu na prawa klienta.

5. ZASTRZEŻENIE WŁASNOŚCI

Produkty pozostają własnością firmy Tommy Hilfiger aż do chwili dokonania pełnej płatności.

6. ZWROTY I ANULOWANIE ZAMÓWIEŃ

Zwroty wadliwych produktów

Dostarczone produkty, które są wadliwe lub niezgodne z zamówieniem, można zwrócić. Można to zrobić w ciągu 2 tygodni od wykrycia wady. Jeśli dana reklamacja jest uzasadniona, cena zakupu oraz koszty wysyłki zostaną zwrócone. Praktyczne informacje dotyczące sposobu zwrotu można znaleźć poniżej lub w części związanej ze zwrotami.

Skorzystanie z prawa do zwrotu (odstąpienia od zamówienia)Wszelkie produkty zakupione za pośrednictwem niniejszej Witryny można zwrócić na własne ryzyko w następującym terminie: w ciągu 60 dni od dnia, w którym produkt(y) znalazł(y) się w posiadaniu klienta (lub w posiadaniu strony trzeciej innej niż przewoźnik oraz wskazanej przez klienta), należy (i) poinformować firmę o zwrocie produktu/-ów na podstawie poniższych wytycznych; oraz (ii) dokonać fizycznego zwrotu produktu/-ów do firmy. W przypadku zwrotu produktu/-ów dokonywanego drogą pocztową, produkt(y) uznaje się za zwrócony/-e na czas, jeśli zostanie/zostaną doręczony/-e na poczcie lub przewoźnikowi w wyżej wymienionym terminie 60 dni.

W przypadku odstąpienia od zamówienia klient otrzyma zwrot wszelkich płatności, w tym kosztów standardowej przesyłki oraz kosztów administracyjnych (jeśli dotyczy), bez zbędnej zwłoki, ale w żadnym wypadku nie później niż 14 dni od dnia otrzymania decyzji o zwrocie produktów. Firmie przysługuje jednak prawo do wstrzymania zwrotu płatności do czasu otrzymania z powrotem produktów lub dostarczenia dowodu ich odesłania, zależnie od tego, co nastąpi wcześniej. Nie należy odsyłać następujących produktów: bielizna, stroje kąpielowe, karty upominkowe, perfumy oraz produkty do makijażu (chyba że wysłano je w oryginalnym, zafoliowanym opakowaniu). 

Należy pamiętać, że produktów zakupionych online nie można zwracać do sklepów Tommy Hilfiger w najbliższej okolicy i odwrotnie. W celu zagwarantowania jak najszybszego zwrotu należy upewnić się, że w jednej paczce nie znajdują się zwroty z wielu zamówień.

Zwrócone produkty muszą zostać odesłane w takim samym stanie, w jakim zostały wysłane oraz muszą posiadać oryginalną etykietę. Firma nie przyjmie produktów używanych oraz upranych ani nie zwróci za nie kosztów. Jeśli produkty uległy pogorszeniu na skutek szerszego użytkowania, firma zastrzega sobie prawo do odesłania produktów z powrotem do nabywcy.

Ponadto należy pamiętać o istnieniu prawnej gwarancji zgodności w odniesieniu do produktów na podstawie ustępu 13 Ustawy o sprzedaży towarów z 1979 r.

Zasady zwrotu

W przypadku zamiaru zwrotu produktów potwierdzenie zamówienia i/lub każda dostawa będzie zawierać (i) informacje dotyczące zwrotu w formie Załącznika 2 do niniejszych Warunków, (ii) łącze do wzoru formularza zwrotu online lub w formie wydruku w postaci Załącznika 3 do niniejszych Warunków oraz (iii) etykietę zwrotu. Aby zapewnić klientom lepszą obsługę, prosimy o wypełnienie w całości formularzy zwrotu. Należy koniecznie podać przyczynę zwrotu każdego produktu. Proszę nakleić etykietę zwrotu na pudełku, a w przypadku wykorzystania pudła wysłanego przez firmę należy upewnić się, że etykieta zwrotu zakrywa oryginalną etykietę użytą przy wysyłce paczki. Zwrotem zajmie się przewoźnik wymieniony w formularzu zwrotu. Należy uważnie zapoznać się z informacjami dotyczącymi zwrotu.

Brak wymiany

Firma Tommy Hilfiger nie prowadzi wymiany towarów. Można oczywiście zwrócić produkt, który nie spełnia wymagań, za który zostanie dokonany zwrot płatności. W przypadku chęci zakupu kolejnego produktu, koloru lub rozmiaru, należy złożyć nowe zamówienie.

Zwrot pieniędzy

Po sprawdzeniu zwróconych produktów w magazynie firmy drogą mailową zostanie wysłane powiadomienie z informacją o dokonaniu zwrotu kosztów. Zwrot kosztów zostanie dokonany bez zbędnej zwłoki na tę samą kartę lub konto użyte do złożenia zamówienia. Więcej informacji można znaleźć w Załączniku 2.

Zwrot kosztów pojawi się na wyciągu bankowym w ciągu 8-10 dni roboczych. Okres czasu zależy wyłącznie od polityki wystawcy karty klienta. Status zwrotu kosztów można zawsze sprawdzić na swoim koncie online lub kontaktując się z wystawcą karty.

Aby otrzymać całkowity zwrot kosztów, należy odesłać zwracane produkty w takim samym stanie, w jakim je otrzymano: zwracane produkty muszą być kompletne, nieużywane, nieprane, a wszystkie etykiety produktu oraz metki muszą być w nienaruszonym stanie.

7. OFERTY PROMOCYJNE

Dla jednego klienta na jedno zamówienie jest przyznawana jedna oferta promocyjna (kod rabatowy) od firmy Tommy Hilfiger. Łączenie kodów promocyjnych nie jest możliwe.

IV. Postanowienia różne

1. DANE KONTAKTOWE

Hilfiger Stores B.V.
Stadhouderskade 6
1054 ES AMSTERDAM
The Netherlands

Telefon: 00800 – 86669445* pn.–pt. 09.30 - 18.00
*Numer bezpłatny
E-mail: service@pl.tommy.com

2. ZMIANY NINIEJSZYCH OGÓLNYCH WARUNKÓW

W przypadku gdy firma Tommy Hilfiger zdecyduje się zmienić niniejsze ogólne warunki, zostaną one umieszczone w Witrynie. Zaleca się regularne sprawdzanie, czy ogólne warunki uległy zmianie. Niniejsze warunki zostały ostatnio zmienione w marcu 2016 r.

3. OBOWIĄZUJĄCE PRAWO I JURYSDYKCJA

Dla niniejszych ogólnych warunków obowiązuje prawo Holandii, z wyjątkiem Konwencji wiedeńskiej o międzynarodowej sprzedaży towarów. Sąd właściwy z siedzibą w Amsterdamie (Holandia) posiada wyłączną jurysdykcję w rozstrzyganiu wszelkich sporów, które mogą powstać w związku z niniejszymi ogólnymi warunkami, bez uszczerbku dla prawa do odwołania się do Sądu Najwyższego.

Załącznik 1

POLITYKA PRYWATNOŚCI, BEZPIECZEŃSTWA I PLIKÓW COOKIE

Hilfiger Stores B.V.
Stadhouderskade 6
1054 ES AMSTERDAM
The Netherlands

Niniejsza polityka prywatności, bezpieczeństwa oraz plików cookie („Polityka prywatności”) ma zastosowanie do przetwarzania danych osobowych zebranych w Witrynie przez firmę Tommy Hilfiger, jej partnerów i/lub podwykonawców. W niniejszej Polityce prywatności „my”, „nasz” oraz „nas” odnoszą się do firmy Tommy Hilfiger, a „ty” do użytkownika Witryny.

Podczas korzystania z Witryny użytkownicy świadomie ujawniają firmie swoje dane osobowe. Podczas dokonywania zakupów, szukania informacji, rejestrowania/zapisywania się na firmowy biuletyn, aby zostać członkiem klubu Hilfiger Club, stworzyć konto online lub korzystać z dowolnej usługi w Witrynie, firma uzyskuje informacje o użytkownikach, które mogą obejmować: imię i nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mail, płeć, dane karty kredytowej („Dane osobowe”). Następnie Dane osobowe wykorzystuje się w celu stworzenia profilu użytkownika. W tym kontekście firma może łączyć informacje przekazywane online z innymi informacjami pochodzącymi ze źródeł Tommy Hilfiger, transakcji oraz zebranych wiadomości, lub przetworzonymi przez jakąkolwiek grupę firm oraz autoryzowanych podwykonawców. Na koniec w przypadku publicznego umieszczania przez użytkowników informacji na temat Tommy Hilfiger, lub wysyłania ich bezpośrednio do firmy, w mediach społecznościowych, firma może zebrać i przetworzyć informacje zawarte w takich wiadomościach lub na profilu publicznym użytkowników w celu zaspokojenia ich wszelkich potrzeb związanych z obsługą klienta oraz śledzenia opinii publicznej na temat firmy oraz oddziaływania na nią.

Firma traktuje dane osobowe i nieosobowe otrzymywane od użytkowników Witryny jako poufne oraz ściśle przestrzega obowiązujących ustaw o ochronie danych osobowych w tym zakresie. Korzystanie z Witryny oznacza wyrażenie zgody na politykę prywatności, bezpieczeństwa oraz plików cookie, które mogą być okresowo zmieniane.


1. PRYWATNOŚĆ UŻYTKOWNIKÓW

Firma może gromadzić, przetwarzać oraz wykorzystywać dane osobowe („Dane osobowe”), aby realizować jej obowiązki wynikające z jakichkolwiek umów zawartych z użytkownikami (np. zamówienia produktów), aby dostarczyć informacje potrzebne użytkownikom, wysyłać najnowsze informacje o produktach oraz promocjach, a także wysyłać użytkownikom biuletyn firmowy. Firma Tommy Hilfiger kontroluje przetwarzanie Danych osobowych. Podczas logowania oraz wypełniania formularzy lub uzyskiwania dostępu do danych w Witrynie Tommy Hilfiger używane jest bezpieczne połączenie (http za pośrednictwem SSL, znane także jako HTTPS). Wprowadzane dane są automatycznie szyfrowane przed wysłaniem. Wszelkie dane i informacje otrzymywane przez firmę są chronione, rejestrowane w centralnej bazie danych firmy w Holandii i dostępne tylko dla upoważnionego personelu i podwykonawców. Firma nie gromadzi Danych osobowych automatycznie bez uzyskania uprzednio stosownej zgody. Na przykład przy zapisywaniu się na biuletyn użytkownicy mogą zostać poproszeni o podanie swojego adresu e-mail, a przy zakupie produktu ze sklepu internetowego o podanie imienia i nazwiska, adresu pocztowego oraz adresu e-mail. Zgromadzone dane będą przechowywane w tajemnicy i zabezpieczone przed wszelkimi potencjalnymi nadużyciami, w związku z czym zostaną wykorzystane tylko w ograniczonych celach wymienionych powyżej.

2. CEL PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

a) Jeśli użytkownik wyraził na to zgodę, zaznaczając odpowiednie pole przed zarejestrowaniem się w Witrynie, jego Dane osobowe będą przetwarzane przez firmę w celu wysłania mu drogą mailową informacji na temat Tommy Hilfiger, klubu Hilfiger Club, aby otrzymał najnowsze wiadomości dotyczące promocji oraz produktów. Firma chciałaby, aby jej użytkownicy posiadali aktualne informacje na temat najnowszych produktów, wydarzeń, ofert specjalnych i innych okazji oraz zmian w Tommy Hilfiger. Odbędzie się to za pomocą elektronicznych biuletynów. W tym celu przetwarzane są imię i nazwisko użytkownika, adres e-mail i przegląd wysłanych mu biuletynów. Dane osobowe przechowuje się tak długo, jak użytkownik życzy sobie otrzymywać informacje od firmy. Jeśli użytkownik nie chce już otrzymywać takich wiadomości e-mail, może w każdej chwili zrezygnować z biuletynu, kontaktując się z firmą lub używając opcji rezygnacji umieszczonej w każdej wysłanej wiadomości e-mail.

b) Dane osobowe użytkownika będą przetwarzane przez firmę w celu technicznego oraz funkcjonalnego zarządzania Witryną. Gdy użytkownik odwiedza Witrynę firmy, jej administratorzy przetwarzają dane techniczne związane z użytkowaniem Witryny, aby firma mogła zapewnić jej funkcjonalność. Dzięki tym danym technicznym administratorzy witryn internetowych mogą zarządzać Witryną, na przykład poprzez rozwiązywanie problemów technicznych lub poprawę dostępności niektórych jej elementów. W ten sposób firma gwarantuje, że użytkownicy mogą (nadal) znaleźć informacje w Witrynie w szybki i prosty sposób. Do tego celu służą także pliki cookie. Więcej informacji. W tym celu firma przetwarza takie dane techniczne jak adres IP komputera użytkownika, odwiedzane przez niego strony w Witrynie, używaną przeglądarkę internetową, poprzednie/kolejne odwiedzane strony oraz czas trwania odwiedzin/sesji. Dane techniczne przechowuje się tak długo, jak jest to prawnie wymagane do tego celu.

c) Z firmą można skontaktować się w różny sposób (drogą mailową, przez faks lub telefonicznie). W tym przypadku firma użyje Danych osobowych, aby odpowiedzieć na pytanie użytkownika. W tym celu przetwarzane są imię i nazwisko oraz dane kontaktowe użytkownika, jego wiadomości dotyczące danego pytania oraz wszelkie przekazane Dane osobowe, które są niezbędne do odpowiedzi na to pytanie. Firma przechowa dane użytkowników w swoich systemach tak długo, jak wymaga tego prawo, a następnie usunie je, z wyjątkiem pliku dziennika zawierającego imię i nazwisko, dane kontaktowe użytkownika, datę kontaktu oraz temat jego pytania.

d) Inne cele, w tym m.in.:

 • generowanie informacji zarządczych i danych statystycznych;
 • jeśli użytkownik uczestniczy w konkursach z nagrodami, wydarzeniach, konkursach, promocjach i/lub grach losowych, aby móc organizować konkursy z nagrodami, wydarzenia, konkursy, promocje i/lub gry losowe, aby ogłaszać zwycięzców i mierzyć odzew na konkursy z nagrodami, wydarzenia, konkursy, promocje oraz gry losowe;
 • aby przestrzegać wymogów prawnych;
 • aby zarządzać członkostwem;
 • w celu przypisywania umieszczanych treści;
 • aby realizować płatności;
 • aby zapobiegać oszustwom i nadużyciom oraz je powstrzymywać;
 • w celu prowadzenia księgowości;
 • aby zarządzać forum;
 • w celu zachowania kontroli dostępu oraz środków bezpieczeństwa w siedzibie firmy i na jej terenie;
 • itd.

 

3. OSOBY MAJĄCE DOSTĘP DO DANYCH UŻYTKOWNIKÓW

Firma Tommy Hilfiger używa stron trzecich do wykonywania czynności związanych z przetwarzaniem danych, np. hostingu Witryny. W przypadku gdy strony trzecie mają dostęp do Danych osobowych w celu wykonania niniejszych czynności związanych z przetwarzaniem danych, firma podjęła niezbędne środki organizacyjne oraz umowne, aby zapewnić przetwarzanie Danych osobowych użytkowników wyłącznie do realizacji wymienionych powyżej celów. Dane osobowe użytkowników zostaną przekazane spółkom nadzoru, organom podatkowym oraz organom śledczym wyłącznie w sytuacji, gdy wymaga tego prawo.

Od czasu do czasu firma Tommy Hilfiger zorganizuje konkurs z nagrodami, promocję lub grę losową we współpracy ze stroną trzecią. W takim przypadku będzie to wyraźnie wskazane w Witrynie. Jeżeli użytkownik bierze udział w takim konkursie z nagrodami, wydarzeniu lub grze losowej, jego Dane osobowe (w wymaganym zakresie) zostaną udostępnione tym stronom trzecim w stopniu, w jakim jest to konieczne.

4. STRONY TRZECIE

Strony trzecie mogą otrzymywać lub zbierać informacje za pośrednictwem Witryny. W niektórych krajach strony trzecie wykorzystuje się również do przeprowadzania kontroli wypłacalności. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w sekcji dotyczącej płatności w warunkach zamówień, klikając tutaj.

Niniejsze strony trzecie są związane umową z firmą Tommy Hilfiger w celu wykorzystania Danych osobowych wyłącznie na podstawie niniejszej polityki prywatności, bezpieczeństwa oraz plików cookie. Rolą firmy nie jest sprzedaż stronom trzecim Danych osobowych jej klientów w celach marketingowych. Może ona jednak udostępniać niektórym stronom trzecim informacje nieumożliwiające identyfikacji, jak opisano w niniejszych Warunkach. Istnieją pewne ograniczone okoliczności, w których firma udostępnia Dane osobowe, np. może okresowo korzystać z usług stron trzecich w celu analizy użytkowania Witryny. Niniejsze strony trzecie nie są upoważnione do przesyłania użytkownikom żadnych informacji na temat produktów i usług innych firm bez ich zgody.

Firma może udostępniać Dane osobowe użytkowników jej spółkom zależnym, spółkom macierzystym oraz partnerom w celach marketingowych związanych z produktami i usługami Tommy Hilfiger wyłącznie za uprzednią zgodą użytkowników. Niektóre strony trzecie zarządzają treścią stron internetowych w Witrynie. Podzielają one zaangażowanie firmy w ochronę prywatności użytkowników. W szczególnych przypadkach firma może także ujawniać Dane osobowe w celu spełnienia wszelkich żądań organów ścigania i agencji rządowych, egzekwowania warunków korzystania z Witryny i innych umów, a także do ochrony klientów i innych osób. Firma może to robić, jeśli w dobrej wierze uważa, że ujawnianie takich informacji jest konieczne lub zalecane, w tym np. w celu zidentyfikowania, skontaktowania się lub wszczęcia czynności prawnych wobec osób, które mogą działać na szkodę lub łamać prawo lub mienie firmy, innego użytkownika lub innych osób, które mogłyby zostać pokrzywdzone przez takie działania. Dane osobowe mogą zostać przesłane partnerom lub stronom trzecim w ramach przesyłania aktywów biznesowych.

5. PLIKI REJESTRU

Tak jak w przypadku większości stron internetowych, firma automatycznie gromadzi informacje nieumożliwiające identyfikacji i przechowuje je w plikach dziennika. Informacje te obejmują adresy protokołu internetowego (IP), typ przeglądarki, dostawcę usług internetowych (ISP), strony wejściowe/wyjściowe, system operacyjny, datę i godzinę odwiedzin strony oraz zapis czynności użytkowników. Firma używa tych informacji nieumożliwiających identyfikacji użytkowników do analizowania trendów, zarządzania stroną oraz gromadzenia danych demograficznych na temat bazy użytkowników jako całości. Te informacje gromadzone w sposób automatyczny nie są powiązane z informacjami umożliwiającymi identyfikację.

6. PLATFORMY SPOŁECZNOŚCIOWE

Należy pamiętać, że w przypadku wybrania tej opcji działania użytkowników w Witrynie zostaną również udostępnione na platformach społecznościowych, w tym m.in. na portalach Facebook, Twitter, Pinterest itd. Jeżeli użytkownicy zdecydują się udostępnić Witrynę za pośrednictwem mediów społecznościowych, takich jak LinkedIn, Facebook i/lub Twitter, ich dane osobowe (tj. imię i nazwisko i zainteresowanie firmą Tommy Hilfiger) zostaną udostępnione wszystkim osobom wchodzącym na ich stronę prywatną na portalach LinkedIn, Facebook i/lub Twitter, w zależności od ustawień ich konta. W przypadku korzystania ze stron internetowych serwisów społecznościowych mają zastosowanie wyłącznie warunki (w tym polityka prywatności) tychże stron. Firma Tommy Hilfiger nie ponosi odpowiedzialności za przetwarzanie Danych osobowych lub polityki prywatności stron internetowych serwisów społecznościowych. Ogólne warunki użytkowania oraz sprzedaży firmy, a także niniejsza polityka prywatności, bezpieczeństwa oraz plików cookie nie mają zastosowania do użytkowania tych stron internetowych.

7. ŁĄCZA DO INNYCH WITRYN

W Witrynie można znaleźć szereg łączy do innych stron internetowych. Pomimo tego że niniejsze strony internetowe zostały wybrane z zachowaniem najwyższej staranności, firma nie ponosi odpowiedzialności za przetwarzanie Danych osobowych za pośrednictwem tych stron. Ogólne warunki użytkowania oraz sprzedaży firmy, a także niniejsza polityka prywatności, bezpieczeństwa oraz plików cookie nie mają zastosowania do użytkowania tych stron internetowych.

8. PLIKI COOKIE W TEJ WITRYNIE

Pliki cookie są używane w Witrynie. Pliki cookie sieci Web zawierają niewielką ilość informacji przesyłanych za pośrednictwem Witryny i są przechowywane przez przeglądarkę na dysku twardym komputera. Umożliwia to rozpoznanie przeglądarki użytkownika, gdy ponownie odwiedzi Witrynę. Pliki cookie mogą gromadzić dane na temat użytkowania Witryny, np. odwiedzane strony oraz czas trwania sesji użytkownika. Podczas korzystania z Witryny pliki cookie wysyłają dane do firmy Tommy Hilfiger. Firma nie przechowuje plików cookie dłużej, niż jest to konieczne. W Witrynie firma korzysta wyłącznie z niezbędnych plików cookie, plików cookie związanych z wydajnością witryny, funkcjonalnością, reklamą, plików cookie pierwszej kategorii, trzeciej kategorii, trwałych oraz sesji.

Niezbędne pliki cookie są konieczne w celu poruszania się użytkowników po stronach internetowych i korzystania z ich funkcji, tj. dostępu do bezpiecznych obszarów Witryny. Bez nich nie można świadczyć usług zgłaszanych przez użytkowników, np. koszyków zakupów czy też elektronicznych rachunków.

Pliki cookie związane z wydajnością gromadzą anonimowe informacje na temat użytkowania Witryny i odwiedzonych stron, np. najczęściej odwiedzanych stron, oraz wiadomości o błędach pochodzących z tych stron. Te pliki cookie nie gromadzą informacji umożliwiających identyfikację. Wszystkie informacje pobrane przez te pliki cookie mają charakter danych zbiorczych i dzięki temu pozostają anonimowe. Służą one jedynie usprawnieniu działania Witryny.

Pliki cookie dotyczące funkcjonalności zapamiętują wybory, które mają na celu polepszenie jakości usług w Witrynie. Na przykład pozwalają umieszczać produkty w koszyku zakupów i przeglądać jego zawartość. Dzięki nim Witryna może zapamiętać dokonane wybory (np. nazwę użytkownika, język lub region, w którym aktualnie znajduje się użytkownik) oraz zaoferować ulepszone, bardziej spersonalizowane funkcje. Na przykład, gromadząc te informacje, Witryna może rozpoznać, gdzie aktualnie znajduje się użytkownik. Witryna może również rozpoznać, czy użytkownik już zapisał się na biuletyn firmowy albo czy odwiedza daną stronę po raz pierwszy. Informacje gromadzone przez te pliki mają charakter danych zbiorczych i dzięki temu pozostają anonimowe, dlatego pliki nie mogą śledzić aktywności użytkownika związanej z innymi stronami.

Pliki cookie dotyczące reklam gromadzą informacje na temat zwyczajów użytkownika związanych z przeglądaniem stron, aby lepiej dobrać reklamy do jego zainteresowań. Służą również do ograniczania częstotliwości, z jaką użytkownik widzi tę samą reklamę, oraz do oceny efektywności kampanii reklamowych. Są one zazwyczaj umieszczane w Witrynie przez sieci reklamowe za zgodą operatora Witryny. Zapamiętują, że użytkownik odwiedził daną stronę, i wysyłają te informacje do innych organizacji, tj. reklamodawców. Dość często pliki te powiązane są z funkcjonalnością stron zamieszczanych przez te organizacje. 

Pliki cookie pierwszej kategorii pozwalają dowiedzieć się, kto odwiedzał dane strony, aby ustalić, jak często dane strony są odwiedzane oraz poznać najbardziej popularne obszary na stronie i ogólnie, aby monitorować korzystanie z Witryny.

Plików cookie trzeciej kategorii używa się do analizowania źródeł wejść oraz zachowania użytkowników, a także kontrolowania dostępu i funkcji w Witrynie.

Pliki cookie sesji stosuje się do przechowywania informacji na temat działań wykonywanych przez użytkownika na stronie, aby można było z łatwością wrócić do ostatnio używanej strony na serwerze. Po zamknięciu przeglądarki internetowej sesja kończy się, a plik cookie jest usuwany.

Trwałe pliki cookie są używane do przechowywania preferencji i do rozpoznania użytkownika podczas kolejnych odwiedzin.

Pliki cookie, które nie są niezbędne: firma umieszcza pliki cookie, które nie są niezbędne do korzystania z funkcji Witryny, wyłącznie za uprzednią zgodą użytkownika. Dzięki nim można gromadzić informacje na temat korzystania z Witryny i zapamiętywać preferencje użytkowników. Przykładem informacji zebranych z wykorzystaniem tych plików są odwiedzane strony oraz długość sesji użytkownika. Przy użyciu tych plików cookie firma chce ulepszyć usługi świadczone w Witrynie. Jeśli użytkownik nie wyraża zgody na umieszczanie plików cookie, zostaną one zablokowane.

Aby wyświetlić listę plików cookie używanych w tej Witrynie, należy kliknąć tutaj.

Większość przeglądarek internetowych automatycznie akceptuje pliki cookie i umożliwia kontrolę nad większością plików cookie przez ustawienia przeglądarki, ale nie jest to konieczne. Firma nie kontroluje użycia plików cookie przez strony trzecie, z wyjątkiem agentów świadczących usługi analityczne stron internetowych dla Witryny. Jeśli użytkownik chce wyłączyć pliki cookie, może to zrobić, ponownie konfigurując ustawienia przeglądarki.  Należy pamiętać, że w takim przypadku rejestracja na wszystkie funkcje w Witrynie i korzystanie z nich nie będą możliwe.

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących plików cookie używanych w Witrynie, należy skontaktować się z firmą pod adresem e-mail: contact.pl@service.tommy.com. Więcej informacji dotyczących plików cookie i ich wyłączenia można uzyskać, kontaktując się z administratorem obsługi klienta lub z pomocą techniczną w zakresie przeglądarek internetowych. Aby dowiedzieć się więcej na temat plików cookie, w tym jakie pliki cookie zostały ustawione oraz jak nimi zarządzać i je usuwać, należy odwiedzić stronę www.allaboutcookies.org.

Firma Tommy Hilfiger użyje plików cookie aplikacji Google Analytics wyłącznie za uprzednią zgodą użytkownika. Jeśli użytkownik nie wyraża zgody na umieszczanie plików cookie, zostaną one zablokowane. Google Analytics jest systemem analizy stron internetowych firmy Google Inc. (Google). Stosuje on pliki cookie do analizy korzystania z Witryny przez użytkowników. Google używa zbiorczych danych statystycznych, co ma na celu wskazanie, w jaki sposób użytkownik korzysta z Witryny. Google może wyłącznie udostępniać te dane stronom trzecim, gdy wymaga tego prawo albo w zakresie, w jakim strony trzecie przetwarzają te dane w imieniu firmy Google. Więcej informacji na temat aplikacji Google Analytics znajduje się tutaj

9. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe użytkowników są traktowane jako ściśle poufne, a odpowiednie administracyjne, techniczne i fizyczne zabezpieczenia są wykorzystywane w Witrynie do ochrony przekazanych w niej Danych osobowych, aby zapobiec przypadkowemu, nieuprawnionemu lub nieupoważnionemu zniszczeniu, utracie, zmianie, dostępowi, ujawnieniu lub wykorzystaniu danych osobowych oraz przed innymi niezgodnymi z prawem formami przetwarzania. W tym celu firma Tommy Hilfiger wykorzystuje kilka metod zabezpieczeń, w tym bezpieczne serwery, zapory i szyfrowanie, a także fizyczne zabezpieczenia miejsc przechowywania danych.

10. PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ OSOBY NIEPEŁNOLETNIE

Osoby niepełnoletnie mogą przekazać swoje dane osobowe firmie Tommy Hilfiger wyłącznie po okazaniu pisemnej zgody jednego z rodziców lub ich opiekuna prawnego, którzy zapoznali się z niniejszą polityką prywatności, bezpieczeństwa oraz plików cookie.

11. ZMIANY W NINIEJSZEJ POLITYCE PRYWATNOŚCI, BEZPIECZEŃSTWA I PLIKÓW COOKIE

W razie jakichkolwiek pytań, uwag oraz zażaleń dotyczących przetwarzania Danych osobowych użytkowników przez firmę lub jeżeli użytkownik nie życzy sobie w ogóle żadnego kontaktu ze strony firmy w celach marketingu bezpośredniego, należy skontaktować się z firmą przy użyciu poniższego adresu, numeru telefonu lub adresu e-mail. Ponadto na prośbę użytkowników firma przedstawi podsumowanie jakichkolwiek zebranych informacji umożliwiających identyfikację i przez nią przechowywanych. Użytkownicy mogą modyfikować, poprawiać lub aktualizować swoje dane osobowe lub zażądać ich usunięcia z bazy danych firmy. Firma wyśle jedynie kopie danych osobowych na adres e-mail podany w pliku z powiązanym imieniem i nazwiskiem użytkownika.

Dane kontaktowe firmy:
Hilfiger Stores B.V.
Stadhouderskade 6
1054 ES Amsterdam
The Netherlands
Telefon: 00800 – 86669445* 

*Numer bezpłatny
contact.pl@service.tommy.com

Załącznik 2

INFORMACJE DOTYCZĄCE ZWROTÓW

Wszelkie produkty zakupione za pośrednictwem Witryny można zwrócić na własne ryzyko bez podania przyczyny w następującym terminie: w ciągu 60 dni od dnia, w którym produkt(y) znalazł(y) się w posiadaniu klienta (lub w posiadaniu strony trzeciej innej niż przewoźnik oraz wskazanej przez klienta), należy (i) poinformować firmę o zwrocie produktu/-ów, korzystając z poniższych wytycznych; oraz (ii) dokonać fizycznego zwrotu produktu/-ów do firmy. W przypadku zwrotu produktu/-ów dokonywanego drogą pocztową, produkt(y) uznaje się za zwrócony/-e na czas, jeśli zostanie/zostaną doręczony/-e na poczcie lub przewoźnikowi w wyżej wymienionym terminie 60 dni.

Aby skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy, należy poinformować firmę o:

Tommy Hilfiger stores

John Hicksstraat 2-4

5928 SJ Venlo NL

 

Telefon: 00800 – 86669445* pn.–pt. 09.30 - 18.00
*Numer bezpłatny

E-mail: contact.pl@service.tommy.com

decyzji odstąpienia od umowy, przesyłając jednoznaczne oświadczenie (np. list wysłany drogą pocztową, faksem lub e-mailem). Można do tego wykorzystać załączony wzór formularza zwrotu (Załącznik 3), który można znaleźć na stronie internetowej, ale nie jest to konieczne.

Aby dotrzymać terminu odstąpienia, wystarczy przesłać zawiadomienie o skorzystaniu z prawa do odstąpienia od umowy przed upływem tego terminu.

Skutki odstąpienia

W przypadku odstąpienia od zamówienia klient otrzyma zwrot wszelkich płatności, w tym kosztów standardowej przesyłki oraz ewentualnie kosztów administracyjnych, bez zbędnej zwłoki, ale w żadnym wypadku nie później niż 14 dni od dnia otrzymania decyzji o zwrocie produktów. Firmie przysługuje jednak prawo do wstrzymania zwrotu płatności do czasu otrzymania z powrotem produktów lub dostarczenia dowodu ich odesłania, zależnie od tego, co nastąpi wcześniej. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, użytych w początkowej transakcji, chyba że użytkownik wyraźnie zgadza się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniesie on żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Koszty dostawy nie zostaną zwrócone w przypadku odstąpienia tylko od części zamówienia.

 

You will return the products or hand them over to us, without undue delay and in any event not later than 14 days from the day on which you communicate your withdrawal from this contract to us. The deadline is met if you send back the products before the period of 14 days has expired.

We will bear the cost of returning the products. You are only liable for any diminished value of the products resulting from the handling other than what is necessary to establish the nature, characteristics and functioning of the products.

Aby uzyskać więcej informacji na temat zwrotu produktów, należy kliknąć tutaj.

Załącznik 3

Etykieta zwrotu 


Adres rozliczeniowy                                                                                            Adres dostawyNumer klienta:                        Numer faktury:                              Data faktury:                         

______________________________________________________________________________________


Pos.              EAN                                                      Powód            Numer/rozmiar artykułu

______________________________________________________________________________________

Wpisz numer referencyjny powodu zwrotu dla zwracanych produktów.

Powód zwrotu
(1) Bez powodu
(2) Niewłaściwe dopasowanie
(3) Inny wygląd niż online
(4) Zamówienie różnych rozmiarów do wyboru
(5) Zamówienie różnych modeli do wyboru
(6) Reklamacja
(7) Problem z jakością
(8) Inny powód:

Aby skorzystać z bezpłatnego zwrotu, wykonaj następujące kroki: 
1    Uzupełnij niniejszy formularz i dołącz go do przesyłki
2    Na przesyłce umieść załączoną naklejkę z adresem. Upewnij się, że przykrywa starą etykietę.
3    Odwiedź stronę www.ups.com, aby śledzić przesyłkę, korzystając z numeru śledzenia zamieszczonego na naklejce.

Miej na uwadze, że zwroty podlegają następującym warunkom:
Upewnij się, że zwracane produkty są kompletne, nienoszone, nieprane, mają metki i znajdują się w oryginalnym opakowaniu.
Zwrotu należy dokonać w terminie do 14 dni od otrzymania zamówienia.
Miej na uwadze, że nie wszystkie produkty podlegają zwrotowi. Aby uzyskać szczegółowe informacje, odwiedź naszą stronę obsługi klienta pod adresem:
obsluga klienta zwroty.


Załącznik 4

POLITYKA KART UPOMINKOWYCH

1.1 Karty upominkowe Tommy Hilfiger można kupić w sklepach internetowych Tommy Hilfiger w Europie na stronie www.tommy.com. Karty te mogą być używane wyłącznie online w sklepach internetowych Tommy.com w Europie.

1.2 Karty upominkowe są dostępne w kilku wzorach i można napisać na nich spersonalizowaną wiadomość. Firma Tommy Hilfiger nie bierze odpowiedzialności za treść spersonalizowanej wiadomości i zastrzega sobie prawo do nieuwzględnienia jej, jeśli uzna ją za niewłaściwą.

1.3 Karty upominkowe można kupić na jakąkolwiek kwotę w złotówkach, w tym minimalna wartość wynosi 60 PLN, a maksymalna to 2400 PLN, na następujących stronach: http://de.tommy.com, http://at.tommy.com, http://nl.tommy.com, http://fr.tommy.comhttp://uk.tommy.comhttp://be.tommy.comhttp://it.tommy.com

http://es.tommy.com.

1.4 Karty upominkowe są dostarczane bezpłatnie drogą pocztową. Jeżeli karta upominkowa stanowi część zamówienia razem z innymi produktami firmy Tommy Hilfiger, należy pamiętać, że będzie ona wysłana oddzielnie. Użytkownik zostanie poinformowany o wysyłce karty upominkowej w wiadomości e-mail.

2. WAŻNOŚĆ KART UPOMINKOWYCH

2.1 Karta upominkowa jest ważna wyłącznie na terenie Europy i tylko na okres 24 miesięcy od jej ostatniego użycia (w tym zapytania o saldo). Po wygaśnięciu karty upominkowej pozostałe saldo zostanie anulowane i nie będzie zwrócone ani w formie gotówki ani kartą bankową.

2.2 Karty upominkowej nie można wymienić ani zwrócić w zamian za gotówkę lub spłatę na kartę, z wyjątkiem krajów, w których prawo wymaga wypłacenia za nią gotówki. Odsprzedaż karty upominkowej Tommy Hilfiger osobom trzecim jest zabroniona.

2.3 Karty upominkowe i ich wykorzystanie w sklepach internetowych tommy.com w Europie podlegają ogólnym warunkom zakupu i użytkowania firmy Tommy Hilfiger oraz jej polityce prywatności. Firma Tommy Hilfiger zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszych warunkach bez powiadomienia. Użytkownik oświadcza, że zapoznał się z polityką dotyczącą kart upominkowych firmy Tommy Hilfiger, a także ogólnymi warunkami zakupu i użytkowania w Internecie, dostępnymi tutaj lub w Centrum Obsługi Klienta: 
contact.pl@service.tommy.com

Przez telefon: 00800 – 86669445* pn.–pt. 09.30 - 18.00 

*Numer bezpłatny

3. UŻYCIE KARTY UPOMINKOWEJ

3.1 Karty upominkowej nie można używać do zakupu kolejnej karty.

3.2 Waluty karty upominkowej nie można zmieniać ani wymieniać na inne. Karty upominkowej można używać do zakupu wyłącznie w krajach, w których używa się tej samej waluty karty upominkowej.

3.2 Karty upominkowe można łączyć z innymi ofertami promocyjnymi online firmy Tommy Hilfiger. Na tym etapie można użyć tylko jednej karty upominkowej na zamówienie.

3.3 W razie konieczności w systemach firmy salda karty w euro będą wymieniane na złotówki lub odwrotnie, przy użyciu regularnie aktualizowanego kursu wymiany (www.oanda.com).

3.4 Jedna karta upominkowa może zostać zrealizowana w ramach zamówienia. Aby użyć karty upominkowej, należy:

 • dodać produkt(y) Tommy Hilfiger do koszyka zakupów;
  wybrać opcję „KASA”;
 • na etapie płatności w kasie wybrać opcję „Zapłać kartą upominkową Tommy Hilfiger”;
  wprowadzić wszystkie cyfry umieszczone na odwrocie karty upominkowej;
 • zdrapać folię na odwrocie karty upominkowej, aby odczytać numer PIN, i wprowadzić go w polu zaznaczonym jako „Kod PIN karty upominkowej”;
 • wybrać opcję „Zatwierdź” (dzięki temu będzie można sprawdzić w systemie, czy na karcie upominkowej znajduje się wystarczająca kwota na pokrycie zamówienia);
 • wybrać przycisk „Kontynuuj”, aby przejść do przeglądu zamówienia przed jego złożeniem;
 • płatność zostanie przetworzona dopiero po przejrzeniu szczegółów zamówienia, zaakceptowaniu warunków oraz naciśnięciu przycisku „Złóż zamówienie”.

 

3.5 Całkowita kwota zamówienia zostaje ściągnięta z salda karty upominkowej (co obejmuje cenę produktu/-ów, podatki z tytułu sprzedaży, gdzie stosowne, oraz koszty wysyłki). Po przetworzeniu zamówienia saldo karty upominkowej zostanie zaktualizowane.

3.6 Jeśli wartość zamówienia jest mniejsza niż całkowita wartość karty upominkowej, niewykorzystane saldo pozostanie na karcie upominkowej do przyszłych zamówień przy użyciu tej samej karty upominkowej. Jeśli wartość zamówienia przekracza całkowitą wartość karty upominkowej, użytkownik zostanie poproszony o zapłatę salda zamówienia zakupu przy użyciu innej metody płatności.

3.7 W przypadku podejrzenia oszustwa, błędnie wydanych kart lub innych naruszeń niniejszej polityki kart upominkowych, firma Tommy Hilfiger zastrzega sobie prawo do odmowy, anulowania lub zatrzymania w celu sprawdzenia zamówień opłaconych przy użyciu kart upominkowych.

4. ZWROTY PRODUKTÓW ZAKUPIONYCH PRZY UŻYCIU KARTY UPOMINKOWEJ

4.1 W przypadku zwrotu produktu firmy Tommy Hilfiger (w terminie określonym w politykach sklepu internetowego) zakupionego przy użyciu karty upominkowej, na tę kartę zostanie zwrócona odpowiednia kwota.

4.2. Należy zachować kartę upominkową po złożeniu zamówienia w przypadku zwrotu produktu, gdyż numer karty upominkowej i kod PIN, widoczny na odwrocie karty upominkowej, mogą być znów potrzebne w celu wykorzystania dowolnej kwoty zwrotu.

5. SALDO KARTY UPOMINKOWEJ

5.1 Saldo karty upominkowej można sprawdzić w każdej chwili, klikając tutaj. Saldo karty upominkowej można sprawdzić przy użyciu ważnego numeru karty upominkowej oraz kodu PIN.

5.2 Należy pamiętać, że na tym etapie doładowywanie kart upominkowych jest niemożliwe.

5.3 Więcej informacji na temat kart upominkowych można uzyskać, kontaktując się z firmą pod adresem e-mail: 

contact.pl@service.tommy.com.

6. ZGUBIONE LUB SKRADZIONE KARTY

Firma Tommy Hilfiger nie ponosi odpowiedzialności ani nie zwraca kosztów właścicielowi karty upominkowej w przypadku jej utraty, kradzieży, zniszczenia lub użycia bez zgody właściciela.

(© 2014, Hilfiger Stores B.V.)

Rabat 10% na kolejne zakupy

Zapisz się do naszego newslettera, a otrzymasz wyłączny dostęp do naszych przedsprzedaży, zapowiedzi nowych kolekcji i porady od naszych wizażystów.